Hoe stel ik het vakantiegeld in?


Het vakantiegeld kunt u instellen in de algemene instellingen onder Salaris (Algemene instellingen -> Salaris -> sectie Reserveringen).
Als u op het potlood drukt ziet u de volgende velden:

 • Datum: De datum dat het component geldig wordt. Wij raden u aan deze niet aan te passen. Dit wordt alleen gebruikt voor het uitzonderlijke geval waarbij de component moet stoppen.
 • Omschrijving: De omschrijving zoals u het vakantiegeld binnen uw organisatie wilt gebruiken. Standaard staat er Vakantiegeld. U kunt dit bijvoorbeeld aanpassen naar "Vakantietoeslag".
 • Debet: In dit veld koppelt u de grootboekrekening die u gebruikt om de kosten van het vakantiegeld in uw financiële administratie te boeken.
 • Credit: In dit veld koppelt u de grootboekrekening die u gebruikt om de reservering van het vakantiegeld in uw financiële administratie te boeken.
 • Grondslag: In dit veld kunt u extra salaris componenten koppelen waarover ook vakantiegeld moet worden uitbetaald.
  Voorbeeld: U betaald de vakantiedagen uit. Hierover moet ook vakantiegeld worden berekend. U koppelt dan hier de salaris component die u gebruikt voor het uitbetalen van vakantiedagen.
 • Werkgeverskosten: Hier koppelt u de salaris component die u gebruikt voor de reservering van de werkgeverskosten vakantiegeld. (Zie andere help files hierover).
 • Bruto vergoeding: Hier koppelt u de salaris component die u gebruikt voor het tussendoor uitbetalen van vakantiegeld.
  Voorbeeld: een medewerker gaat wil in februari een wereldreis maken en vraagt een voorschot op zijn vakantiegeld. 
 • Geen uitbetaling: Het vakantiegeld wordt nooit uitbetaald, tenzij de medewerker uit dienst gaat. Wil de medewerker tussendoor vakantiegeld uitbetaald krijgen, dan dient u de component die bij 'Bruto vergoeding' staat als mutatie toe te voegen. Dit bedrag wordt dan van zijn/haar vakantiegeld saldo afgeboekt.
  Voorbeeld: een medewerker heeft 2000 euro aan reservering staan. Zij gaat in mei twee weken naar Lanzarote en vraagt in maart om 1000 euro uit te betalen voor de kosten van de reis en in april 1000 euro voor de kosten tijdens de vakantie zelf. 

Op medewerker niveau kunt u instellen
- Wat de reserveringsperiode is, bijvoorbeeld januari tot december i.p.v. juni tot mei.
- Of het vakantiegeld elke periode moet worden uitbetaald of alleen in mei.
- Het beginsaldo.
- Handmatige betalingen (dit gaat verdwijnen).

Hieronder vindt u een uitleg van de velden op medewerker niveau. Het vakantiegeld vindt u onder de Arbeidsrelatie van de medewerker.
Als er nog geen vakantiegeld gekoppeld staat bij de medewerker kunt u deze in de Arbeidsrelatie koppelen door op het plusje op de tab Afspraken klikken. 

 • Soort betaling: Op basis van periodieke opbouw (het salaris per maand wordt genomen als grondslag).
  Voorbeeld:
  Van januari tot en met april verdien je 2000 euro. In mei wordt dit 3000 euro
  Het vakantiegeld percentage is 8% --> Er wordt in mei 2000 *8% + 2000 *8% + 2000 *8% + 2000 *8% + 3000 *8% = 880 uitbetaald.
  Op basis van het laatste salaris (het salaris wat geldt in de periode van uitbetaling wordt genomen als grondslag).
  Het vakantiegeld percentage is 8% --> er wordt in mei 3000 * fte in periode *8% + 3
  000 * fte in periode *8% + 3000 * fte in periode *8% + 3000 * fte in periode *8% + 3000* fte in periode *8% = 1200 uitbetaald.
 • Datum: De datum dat de reservering geldig is. Dit is meestal vanaf de start van het contract.
 • Percentage: Het percentage waarover het vakantiegeld berekend wordt (meestal is dit 8%).
 • Betaalperiode: Wanneer in welke periode moet de reservering worden uitbetaald? Standaard is dit mei.
  Echter: Als in de algemene instellingen 'Geen uitbetaling' staat aangevinkt wordt dit veld genegeerd.
  Echter: 
  Als de medewerker uit dienst gaat dan dient u dit veld niet aan te passen.
 • Elke periode uitbetalen: Moet het vakantiegeld elke periode worden uitbetaald? De medewerker krijgt zijn vakantiegeld elke maand uitbetaald.
 • Opbouw afwijkend en Periode: Als de reservering opbouw anders is als de periode van uitbetaling. Bijvoorbeeld een vakantiegeld reservering van januari tot december uitbetaald in mei.
 • Notitie: Een vrije notitie.
 • Correcties: Hier vult u de beginsaldi's in bij overstap.
 • Handmatige betalingen: Dit veld gaat verdwijnen.