Waar pas ik het medewerkernummer aan?


U past het medewerkernummer aan in het profiel van de medewerker. Onder Profiel -> Persoonlijke informatie klikt u op het potlood.