Hoe doe ik aangifte bij StiPP?


Door in te loggen op de website van StiPP kunt u de pensioen aangifte doen. Dit dient u maandelijks zelf te doen. Voor een juiste aangifte dienen een aantal stappen doorlopen te worden. Allereerst moet een Excel bestand gekoppeld worden aan een PDO bestand. Dit moet gekoppeld worden, omdat voor de aangifte naar het StiPP alleen gebruik gemaakt kan worden van PDO bestanden. Wanneer deze succesvol gekoppeld is, kan het PDO bestand aangemaakt worden met de gegevens uit humanwave. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat, zal hieronder stapsgewijs uitgelegd worden. 


Stap 1: Koppelen Excelbestand(en) met PDO-StiPP bestand

 1. Sla de bijgevoegde bestanden op de gewenste plek in uw werkomgeving. Bij voorkeur niet op een netwerklocatie maar op de c-schijf of het bureaublad.

 2. Open een Excelbestand. 

 3. Ga naar 'Bestand'

 4. Kies 'Opties'

 5. Kies 'Invoegtoepassingen'

 6. Kies 'Start'

 7. Blader naar het bestand PDO StiPP 2016 (Excelbestand met rood vierkantje). Dit bestand heeft u opgeslagen op uw centrale schijf in stap 1. 

 8. Selecteer het bestand 'PDO StiPP 2016' en klik vervolgens op 'OK' 

 9. PDO Tool vinkje vinkt u aan. Indien het vinkje bij de oude tool is aangevinkt, vink deze dan uit.

 10. Klik 'OK'


Stap 2: PDO bestand aanmaken

 1. Ga naar 'Invoegtoepassingen' bovenaan het werkblad in Excel

 2. Klik op uitvalmenu 'PDO 2016'

 3. Kies voor 'Maak PDO'

 4. Kies de naam en plaats om het PDO bestand op te slaan. 

 5. Open de PDO sheet (mocht deze nog niet open staan)

 6. Ga naar app.humanwave.nl en log in met uw gegevens. Vervolgens gaat u naar Rapporten en opent u het rapport Premies

 7. Kies bij Berekening voor 'Plus Pensioen' en selecteer de juiste periode waarover u aangifte wilt doen

 8. Exporteer het bestand naar Excel

 9. Kopieer de kolommen 'Uren' en 'Gebr. Grondslag' voor de betreffende medewerkers in de PDO Sheet

 10. Pas de periode aan (periode nummer). In januari dient daarnaast ook het jaar aangepast te worden.

 11. Ga naar invoertoepassingen in de PDO sheet

 12. Kies tot slot voor 'Genereer PDO'


Dit bestand dat u heeft aangemaakt, kunt u inlezen op het de website van StiPP pensioen.


Als u het bestand niet goed ingevuld heeft, dan ontvangt u steeds één foutmelding per keer dat u probeert het PDO bestand op te slaan. U moet doorgaan met opslaan totdat alle foutmeldingen zijn weggewerkt. Helaas krijgt u niet alle foutmeldingen in een keer te zien. Hierdoor kan het voorkomen dat u meerdere PDO bestanden heeft aangemaakt. Zorgt u ervoor dat u foute bestanden verwijderd en het juist bestand aan StiPP doorgeeft.


Stap 3: PDO verzenden naar StiPP


 1. Ga naar de site van StiPP: https://www.stippensioen.nl
 2. Ga naar 'Ik ben werkgever' en kies vervolgens voor de optie 'Aanleveren maandelijkse gegevens'
 3. Vervolgens kunt u rechts klikken op 'Direct naar mijn pensioenadministratie'. Hier kunt u de aangifte van het pensioen doen. 
 4. Log in en kies 'Bestanden verzenden' om het gemaakte PDO bestand te uploaden. Hiervoor heeft u in het verleden de inloggegevens gekregen. Heeft u die niet meer? De inloggegevens vraagt u gemakkelijk weer aan via de website van StiPP.