Reserveringen: Vakantiegeld, Eindejaarsuitkering, Persoonlijkbudget, Loopbaanbudget

Reserveringen zijn bedragen die elke salarisperiode gereserveerd worden en (meestal) op een ander moment worden uitbetaald

Welke reserveringen (vakantiegeld en eindejaarsuitkering) zijn er binnen humanwave?
Welke reserveringen (vakantiegeld en eindejaarsuitkering) zijn er binnen humanwave? Standaard worden bij het aanmaken van een organisatie vakantiegeld en ...
Vr, 7 Apr, 2017 at 1:52 PM
Hoe stel ik het vakantiegeld in?
Hoe stel ik het vakantiegeld in? Het vakantiegeld kunt u instellen in de algemene instellingen onder Salaris (Algemene instellingen -> Salaris -> se...
Vr, 7 Apr, 2017 at 2:24 PM
Hoe stel ik de eindejaarsuitkering in?
Hoe stel ik de eindejaarsuitkering in? Een eindejaarsuitkering gebruikt u als u elke periode een bedrag wilt reserveren en dit aan het einde van het jaar ...
Vr, 7 Apr, 2017 at 2:36 PM
Hoe stel ik de betaling reserveringen (vakantiegeld) bij uit dienst in (laatste periode of volgende periode).
Hoe stel ik de betaling reserveringen (vakantiegeld) bij uit dienst in (laatste periode of volgende periode). Als een medewerker uit dienst gaat kunt u ...
Vr, 7 Apr, 2017 at 2:40 PM
Waar stel ik de minimum vakantietoeslag in en hoe wordt deze berekend?
Waar stel ik de minimum vakantietoeslag in en hoe wordt deze berekend? In bepaalde CAO's, bijvoorbeeld Metaal, is er een minimale vakantiegeld toesla...
Vr, 7 Apr, 2017 at 2:51 PM
Hoe koppel ik grootboekrekeningen aan mijn reserveringen?
Hoe koppel ik grootboekrekeningen aan mijn reserveringen? Stap 1 U gaat naar het tabblad 'Grootboekrekeningen' in de Algemene instellinge...
Vr, 7 Apr, 2017 at 3:01 PM
Hoe koppel ik een extra reservering voor werkgeverskosten aan een reservering vakantiegeld?
Hoe koppel ik een extra reservering voor werkgeverskosten aan een reservering vakantiegeld? De werkgeverskosten voor reserveringen worden gebruikt om een ...
Vr, 7 Apr, 2017 at 3:05 PM
Hoe koppel ik een extra reservering voor werkgeverskosten aan een reservering eindejaarsuitkering?
Hoe koppel ik een extra reservering voor werkgeverskosten aan een reservering eindejaarsuitkering? De werkgeverskosten voor reserveringen worden gebruikt ...
Vr, 7 Apr, 2017 at 3:14 PM
Hoe laat ik een reservering vakantiegeld, eindejaarsuitkering of persoonlijkbudget elke periode uitbetalen?
Hoe laat ik een reservering vakantiegeld, eindejaarsuitkering of persoonlijkbudget elke periode uitbetalen? Er zijn twee situaties: De medewerker is ...
Vr, 7 Apr, 2017 at 3:27 PM
Heeft een Stagiair recht op vakantiegeld en overige reserveringen?
Heeft een Stagiair recht op vakantiegeld en overige reserveringen? In principe heeft een stagiair geen recht op vakantiegeld en overige reserveringen. 
Vr, 7 Apr, 2017 at 3:28 PM