1000 euro per medewerker door het lage-inkomensvoordeel (LIV) - Humanwave

1000 euro per medewerker door het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Vanaf 2017 heb je als werkgever recht op een tegemoetkoming van maximaal 1000 euro per medewerker. Dit geldt voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen. Dit heet het lage-inkomensvoordeel (LIV). Je krijg het lage-inkomensvoordeel automatisch toegekend vanuit de overheid op basis van gedane loonaangiften. Je ontvangt de tegemoetkoming over 2021 in de tweede helft van 2022 als je aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor het LIV
  1. De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.
  2. De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 10,73 en maximaal € 13,43. (2022)
  3. De werknemer heeft minimaal 1248 verloonde uren per kalenderjaar.
  4. De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt, is geen stagiair of DGA. 
Wanneer een werknemer twee of meer inkomstenverhoudingen heeft bij jou als werkgever dan wordt er naar de gegevens van deze inkomstenverhoudingen samen gekeken om te bepalen of deze werknemer recht heeft op het LIV.

Gemiddeld uurloon
Het uurloon van de werknemer bepaalt of deze in aanmerking komt of niet. Deze wordt bepaald door het verdiende loon voor belastingen te delen door het aantal verloonde uren. In het loon voor belastingen zitten naast het reguliere salaris ook bruto toeslagen, zoals het vakantiegeld, bonussen en lunchbijtellingen. 
  1. Wanneer het gemiddeld uurloon onder deze € 10,73 of boven € 13,43 ligt, ontvang je voor deze medewerk geen lage-inkomensvoordeel
1248 verloonde uren per kalenderjaar
De 1248 verloonde uren is een harde voorwaarde. Wanneer een werknemer minder uren heeft gewerkt, dan ontvang je voor deze werknemer geen lage-inkomensvoordeel. 
Dit is de adder onder het gras, ook wanneer een medewerker halverwege het jaar in dienst komt, moeten deze 1248 uren gehaald worden. Bij een 40-urige werkweek komt een medewerker alleen in aanmerking voor het LIV als deze halverwege mei voltijds begint. 
Ook maakt deze voorwaarde de kans kleiner dat je LIV ontvangt voor parttimers. Gedurende het hele jaar zou je 24 uur moeten uitbetalen om de voorwaarde van de 1248 uur te kunnen halen. 
Wanneer je te maken hebt met een overname, dan worden de verloonde uren niet overgedragen aan de nieuwe werkgever. De medewerker moet bij jou als werkgever 1248 verloonde uren hebben om in aanmerking to komen voor het LIV.

Hoogte van het LIV
Wanneer er aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt het LIV berekend. De hoogte is afhankelijk van het aantal verloonde uren. 
  1. Wanneer het gemiddeld uurloon tussen de € 10,73 en € 13,43 ligt, ontvang je € 0,49 LIV per verloond uur met een maximum van € 1000 per jaar ( bij een 40-urige werkweek) 
Voorbeeld
Een werknemer voor wie je recht hebt op het LIV heeft in 2020 1500 verloonde uren en een jaarloon van € 16.000. Zijn gemiddelde uurloon is dan € 10,66 ( € 16.000 / 1500 ). Het LIV voor deze werknemer is dan € 765 ( 1500 x € 0,51 ). 

Het is verstandig eind november even te kijken of medewerkers in aanmerking komen voor het inkomsten voordeel. Zitten mensen op de grens van 1248 uur en hebben ze relatief een laag inkomen, dan zou het handig zijn ze wat meer uren in december te laten werken.
Reken ook het uurloon vast uit. Zitten ze op de grens, dan kan het toekennen van een bonus of het juist volgend jaar uitbetalen van een bonus je zo duizend euro schelen.

Met welke maandbedragen moet je rekening houden om in aanmerking te komen voor de LIV?
Als je de medewerker (op voltijdbasis) bruto tussen ongeveer de €1.700,- en €1.900,- per maand verdient, dan krijg je € 0,49 per gewerkt uur (met een maximum € 1000,00 per jaar).

Hoewel Humanwave zich voortdurend inspant om te zorgen dat de informatie in dit document zo volledig mogelijk en actueel mogelijk is, kan Humanwave geen garanties afgeven omtrent de juistheid, volledigheid of specifieke toepasbaarheid van de gepubliceerde informatie in dit document. ⓒ Humanwave B.V. Alle rechten voorbehouden.