30 procent regeling in 2019 van 8 naar 5 jaar

30% regeling in 2019 van 8 naar 5 jaar

De looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland wordt met ingang van 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. Wordt vanaf  1-1-2019 de 30% regeling toegekend, dan geldt deze maar 5 jaar. Voor de huidige gevallen gaat ook 5 jaar gelden. Wanneer de 30% regeling door de verkorting van de looptijd eindigt in 2019 of 2020, dan zal een overgangsregering gelden. 

De overige voorwaarden voor de toepassing van de 30% regeling veranderen verder niet. 

De 30% regeling is een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers, lees in deze helpfile hoe je de 30% regeling toepast in humanwave.

Overgangsrecht 30%-regeling
Als werknemers in Nederland komen werken vanuit het buitenland en hierdoor extra kosten maken, dan mag de werkgever dit onbelast vergoeden. De werkgever mag er ook voor kiezen om dit te vergoeden door 30% van het loon, inclusief vergoeding, onbelast uit te betalen.
Voor werknemers die onder de 30%-regeling vallen en in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018 in Nederland zijn ingekomen geldt het overgangsrecht.

Heeft de werknemer op 1 januari 2021 meer dan 5 jaar gebruikgemaakt van de 30%-regeling? Dan stopt de regeling op die datum.
Heeft de werknemer op 1 januari 2021 nog geen 5 jaar gebruikgemaakt van de regeling? Dan loopt de regeling door, totdat de maximale looptijd van 5 jaar is verstreken.

Als de 30%-regeling niet langer van toepassing is, dan betekent dit:
 1. dat een deel van het salaris niet langer kan worden uitgeruild voor een onder de werkkostenregeling gericht vrijgestelde vergoeding voor extraterritoriale kosten (de 30%-vergoeding);
 2. dat het schoolgeld voor de internationale school van de kinderen niet langer belastingvrij voor de werkgever kan worden vergoed;
 3. dat de werknemer niet langer kan opteren voor de partieel buitenlandse belastingplicht, waardoor de werknemer in Nederland de vermogensrendementsheffing (box 3) verschuldigd wordt.

  • Related Articles

  • Hoe voeg ik de 30% regeling toe?

   Wanneer je buitenlandse medewerkers in dienst hebt, maken deze mogelijk extra kosten. Je kunt de medewerker een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de kosten die de medewerker maakt. Dit heet de 30% regeling. Deze kun je samen met je medewerker ...
  • Waar komt het verlofsaldo terecht dat van 2021 meegenomen mag worden naar 2022?

   Wanneer een medewerker aan het eind van het jaar nog niet alle verlofdagen heeft opgenomen en binnen de organisatie is afgesproken dat de medewerker het beschikbare saldo van 2021 mag meenemen naar 2022, dan zal het verlof automatisch over worden ...
  • ATV-saldo overzetten van 2021 naar 2022

   Mocht je organisatie werken met ATV-dagen, dan zijn de genoemde verlofscenario's beschreven in op dezelfde identieke wijze toe te passen bij de overgang van de ATV van 2021 naar 2022. Humanwave berekent op 1 januari 2022 op basis van het laatst ...
  • Verlof met terugwerkende kracht in vorig jaar invoeren

   Wanneer een medewerker met terugwerkende kracht een verlofverzoek indient in het vorige jaar terwijl het huidige verlofjaar reeds geopend is, zal het beginsaldo dat in het huidige jaar weergeven wordt, worden aangepast. Het beginsaldo is namelijk het ...
  • Hoe werkt verlof over een jaar heen?

   Het is mogelijk om binnen Humanwave verlof aan te vragen over een jaar heen (bijvoorbeeld van 27 december tot en met 5 januari). De voorwaarde hiervoor is wel dat er voor deze persoon een planning in het systeem staat. Dit is namelijk nodig om te ...