ATV-saldo overzetten van 2020 naar 2021 - Humanwave

ATV-saldo overzetten van 2021 naar 2022

Mocht je organisatie werken met ATV-dagen, dan zijn de genoemde verlofscenario's beschreven in op dezelfde identieke wijze toe te passen bij de overgang van de ATV van 2021 naar 2022.

Humanwave berekent op 1 januari 2022 op basis van het laatst ingevoerde scenario automatisch de nieuwe ATV-rechten voor 2022 voor de medewerkers. Je kan de ATV-saldi van de medewerkers voor 2022 eenvoudig controleren via het menu 'Verlof en verzuim' onder het kopje 'Verlofsaldo'. 

Mocht je met de medewerker specifieke afspraken hebben gemaakt dan kun je deze na 3 januari 2022 toepassen op medewerkersniveau.
Dit kan je doen door in het menu 'Verlof en verzuim' onder het tabblad 'Verlofsaldo' de medewerker te selecteren en via het potloodje de aanpassingen te maken, waarbij wij je adviseren om een notitie toe te voegen. Op deze manier kan je altijd inzien waarom bepaalde correcties gemaakt zijn. 

Werk je met meerdere bedrijven in een organisatie met afwijkende verlof afspraken, dan dien je deze in de instellingen per bedrijf bij tabblad 'Verlof en verzuim' in te richten vóór 31 december 2021. 


  • Related Articles

  • Plus/min uren overzetten naar het verlofsaldo

   Wanneer je het opgebouwde plus/min saldo wilt opnemen of laten uitbetalen dan moet dit saldo eerst worden overgezet van het plus/min uren saldo naar het verlofsaldo. Hoe je dit doet, wordt in deze helpfile uitgelegd. Plus/minuren overzetten via Plus ...
  • Hoe pas ik de vervaltijd van de ATV opbouw aan?

   Bij de instellingen van ATV, kun je aangeven na hoeveel jaar de opbouw moet komen te vervallen. Je kan hier kiezen voor 0 jaar (het verlof verloopt het huidige verlofjaar), 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar.  Stap 1 Ga via Start naar de Instellingen, en klik ...
  • Hoe stel je ATV in voor de jaarovergang?

   In de meeste ondernemingen zijn er afspraken gemaakt over hoe ATV saldi wordt verwerkt aan het einde van het jaar. Scenario 1 De afspraak is meestal dat het ATV saldo 1:1 wordt overgenomen naar het nieuwe jaar. Voorbeeld: een medewerker heeft nog 8 ...
  • Waar komt het verlofsaldo terecht dat van 2021 meegenomen mag worden naar 2022?

   Wanneer een medewerker aan het eind van het jaar nog niet alle verlofdagen heeft opgenomen en binnen de organisatie is afgesproken dat de medewerker het beschikbare saldo van 2021 mag meenemen naar 2022, dan zal het verlof automatisch over worden ...
  • 30% regeling in 2019 van 8 naar 5 jaar

   De looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland wordt met ingang van 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. Wordt vanaf  1-1-2019 de 30% regeling toegekend, dan geldt deze maar 5 jaar. Voor de huidige gevallen gaat ook 5 ...