ATV-saldo overzetten van 2020 naar 2021 - Humanwave

Het ATV-saldo overzetten naar het volgende jaar

Mocht je organisatie werken met ATV uren, dan zijn de genoemde verlofscenario's beschreven in Hoe stel je ATV in voor de jaarovergang?
op dezelfde identieke wijze toe te passen bij de overgang van de ATV uren.

Humanwave berekent op 1 januari van het nieuwe jaar op basis van het laatst ingestelde scenario automatisch de nieuwe ATV-rechten voor het komende jaar voor de medewerkers. Je kunt de ATV-saldi van de medewerkers eenvoudig controleren via het tabblad 'Verlof' in het linkermenu onder het kopje 'Verlofsaldo'. 

Mocht je met de medewerker specifieke afspraken hebben gemaakt dan kun je deze na 3 januari toepassen op medewerkerniveau.
Dit kan je doen door in het linkermenu 'Verlof' onder het kopje 'Verlofsaldo' de medewerker te selecteren en via het potloodje de aanpassingen te maken, waarbij wij je adviseren om een notitie toe te voegen. Op deze manier kan je altijd inzien waarom bepaalde correcties gemaakt zijn. 

Werk je met meerdere bedrijven in een organisatie met afwijkende verlof afspraken, dan dien je deze in de instellingen per bedrijf bij tabblad 'Verlof en verzuim' in te richten vóór 31 december van het huidige jaar. 

  • Related Articles

  • Hoe stel je ATV in voor de jaarovergang?

   In de meeste ondernemingen zijn er afspraken gemaakt over hoe ATV saldi wordt verwerkt aan het einde van het jaar. Scenario 1 De afspraak is meestal dat het ATV saldo 1:1 wordt overgenomen naar het nieuwe jaar. Voorbeeld: een medewerker heeft nog 8 ...
  • Plus/min uren overzetten naar het verlofsaldo

   Wanneer je het opgebouwde plus/min saldo wilt opnemen of laten uitbetalen dan moet dit saldo eerst worden overgezet van het plus/min uren saldo naar het verlofsaldo. Hoe je dit doet, wordt in deze helpfile uitgelegd. Plus/minuren overzetten via Plus ...
  • Hoe kan ik ATV rechten toevoegen in Humanwave?

   Hebben jouw medewerkers in jullie organisatie recht op ATV of ADV? Dit kun je in Humanwave naar wens instellen. ATV wordt op dezelfde manier berekend als het verlof: op basis van het voltijdrecht, het fte, en de contractduur. In deze helpfile zullen ...
  • Wat gebeurt er met het verlof tijdens de jaarovergang?

   Het komt vaak voor dat er aan het eind van het jaar medewerkers zijn die nog niet al hun verlof hebben opgenomen. Vaak is het zo dat medewerkers hun verlof, of een deel hiervan, mee mogen nemen naar het volgende jaar. In Humanwave kun je bepalen wat ...
  • Maak het verlofjaar gereed voor het nieuwe jaar

   In de meeste ondernemingen zijn er afspraken hoe om te gaan met verlofsaldi aan het einde van het jaar. Humanwave ondersteunt de volgende vier scenario's die wij vervolgens zullen uitwerken: Het verlofsaldo wordt 1:1 meegenomen naar het nieuwe jaar; ...