Bijzonder tarief én meer uitgelegd voor de werknemer

Bijzonder tarief én meer uitgelegd voor de werknemer

Het is voor werknemers niet altijd goed duidelijk hoe het nu precies zit met de belastingen en het bijzonder tarief. In deze helpfile leggen wij dit uit voor de werknemer. 

Waarover moet je als werknemer belasting betalen?
Het uitgangspunt van de belastingdienst is: “Alles wat je van je werkgever krijgt moet worden belast.” Echter, er zijn verschillende uitzonderingen. Denk aan het bakje koffie in de ochtend of de werkplek waar je gebruik van maakt. Dit zie je niet terugkomen op de loonstrook.
Sommige dingen die je krijgt van je werkgever zie je wel terugkomen op de loonstrook, zo kan je wel reiskosten op de loonstrook voorbij zien komen. Reiskosten zijn tot €0,23 per kilometer vrijgesteld van belastingen. Als je €0,30 per km krijgt dan moet over die €0,07 cent per km belasting worden betaald. Die belasting kan afhankelijk van de afspraken ten laste van de werknemer of werkgever vallen.
Via de salarisadministratie houdt jouw werkgever maandelijks het door jou te betalen bedrag aan belasting in op je salaris. De ingehouden belasting moet daarna worden afgedragen aan de Belastingdienst. De hoogte van de belasting wordt mede bepaald door de loonheffingskorting en of deze wel of niet wordt toegepast, daarover later meer. Tot zover de belasting over je maandelijkse salaris.

Wat is bijzonder tarief dan precies?
Voor de eenmalige beloningen die je naast jouw normale salaris ontvangt, zoals het vakantiegeld, een bonus, een gratificatie, betaal je met een ander tarief belasting. De Belastingdienst ziet de bovengenoemde beloningen als bijzondere beloningen. Ze worden vaak eenmaal per jaar betaald en daarom worden ze tegen het bijzonder tarief belast.
Bij de hoogte van dit percentage wordt er rekening gehouden dat er gedurende het jaar al rekening is gehouden met de loonheffingskorting. Daardoor is het percentage loonheffing wat je over deze bijzondere beloningen betaalt in verhouding hoger dan de belasting die over jouw maandelijkse salaris wordt ingehouden.

Hoe hoog is het bijzonder tarief?
Het percentage bijzonder tarief is afhankelijk van je jaarinkomen in het voorafgaande jaar. Het percentage varieert elk jaar. Het belastingpercentage wordt jaarlijks door de Belastingdienst in een tabel vastgesteld en varieert tussen 0 procent (bij een inkomen van minder dan 11.778 euro) en 56,01 procent (bij een inkomen van meer dan 75.519 euro).

Hoe zit het met de loonheffingskorting?
Bij de berekening van de loonheffing over je maandelijkse salaris wordt er vaak rekening gehouden met de loonheffingskorting. Dit is een korting op de te betalen belasting die gelijk wordt verrekend door de werkgever bij wie je het meeste salaris verdient.
De heffingskorting bestaat voor een deel uit een algemene heffingskorting en voor een deel uit een arbeidskorting. De algemene heffingskorting is van toepassing op iedereen die het hele jaar in Nederland woont en belastingplichtig is. De arbeidskorting geldt alleen voor degenen die werken.
Op hoeveel heffingskorting je recht hebt, is afhankelijk van je fiscale inkomen. Dit is het inkomen wat ook op jouw jaaropgave staat die je jaarlijks van de werkgever ontvangt. De heffingskorting die moet worden toegepast wordt per periode waarover je salaris krijgt, al met je maandelijkse salaris verrekend.

Het bijzonder tarief klopt volgens jou niet?
Je kunt ervan uitgaan dat de ingehouden belasting via het bijzonder tarief klopt.
2 uitzonderingen hierop zijn:
1. Je hebt in het voorgaande jaar veel meer of minder salaris verdiend. Er kunnen dan verschillen ontstaan. Ben je bijvoorbeeld in 2024 meer of minder gaan werken dan in 2023? Of heb je misschien in 2023 een bonus gekregen en krijg je die in 2024 niet?
2. Het kan ook zijn dat je meerdere banen tegelijk hebt / hebt gehad en je daardoor te weinig belasting hebt betaald. Dan moet je helaas bijbetalen.

Te weinig of teveel belasting ingehouden?
Is er om welke reden dan ook te veel of te weinig belasting op je salaris ingehouden, dan kun je via de aangifte Inkomstenbelasting het verschil terugvragen of betalen.
Doe je GEEN aangifte Inkomstenbelasting en denk je dat je teveel belasting hebt betaald, dan kun je in het nieuwe jaar zelf een aangifte inkomstenbelasting doen en daarmee de te veel betaalde belasting terugkrijgen.
Doe je GEEN aangifte inkomstenbelasting en heb je te weinig betaald dan kan de Belastingdienst je een verzoek sturen om aangifte inkomstenbelasting te doen. Invullen is hierbij verplicht.

Op zoek naar meer informatie?
  • Related Articles

  • Het bijzonder tarief uitgelegd voor werkgever en werknemer

   De wetgeving die voor ons wordt bedacht en moet worden uitgevoerd, is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen voor zowel de HR-, salaris verantwoordelijken als ook voor de medewerkers. Vaak weten we wel ongeveer wat het bijzonder tarief is, maar ...
  • Wat is bijzonder tarief en hoe bepaal ik dit voor 2024?

   De loonheffing bijzonder tarief is het belastingpercentage wat wordt toegepast op eenmalige verloningen. Hierbij kan je onder andere denken aan het vakantiegeld, overwerk, 13de maand, een bonus, eenmalige uitkeringen en de uitbetaling van ...
  • Waar kan ik het percentage bijzonder tarief aanpassen?

   Wanneer je het bijzonder tarief van de medewerker wilt aanpassen, omdat je hebt geconstateerd dat de medewerker een ander jaarloon ontvangt, dan kun je dit als volgt doen: Stap 1 Ga naar de Arbeidsrelatie van de betreffende medewerker en klik door ...
  • Whitepaper: Vakantiegeld

   Speciaal voor jou hebben wij een whitepaper over vakantiegeld samengesteld met daarin: - de 15 meest gestelde vragen over vakantiegeld - 3 essentiële zaken over vakantiegeld Je kunt de whitepaper gratis downloaden in de bijlage. Zo ben je goed ...
  • Whitepaper: Vakantiegeld (met IMCAV)

   Speciaal voor jou hebben wij een whitepaper over vakantiegeld samengesteld met daarin: - de 15 meest gestelde vragen over vakantiegeld - 3 essentiële zaken over vakantiegeld - het IMCAV model over vakantiegeld met daarin "De 5 stappen om foutloos het ...