Correctie loonaangiftes maken indien de WBSO met terugwerkende kracht gecorrigeerd moet worden

Correctie loonaangiftes maken indien de WBSO met terugwerkende kracht gecorrigeerd moet worden

Het kan zijn dat je later in het jaar pas de WBSO beschikking voor het gehele jaar ontvangt. Wanneer je bijvoorbeeld in maart te horen krijgt dat je een totale beschikking van 30.000 euro hebt maar de aangifte voor januari en februari al gedaan hebt, kun je dit met terugwerkende kracht corrigeren.

Hoe je de correctie doet, staat in onderstaande stappen uitgelegd.

Stap 1
Ga naar het menu Salaris via Start en vervolgens naar het tabblad 'Loonaangifte'.

Stap 2
Klik op het plusteken om een loonaangifte aan te maken en kies bij 'Type' voor 'Correctie'. Hier kun je met terugwerkende kracht voor de missende periodes het WBSO deel dat je af had mogen trekken van de te betalen loonheffingen invoeren bij 'Afdrachtsv. S&O'; Afdracht Speur en Ontwikkeling.
Kies voor 'Bewaar' op de correctie op te slaan.Stap 3
Maak de correcties voor de andere maanden ook aan. Controleer of de totalen vermindert zijn met het bedrag wat je hebt ingevuld aan WBSO. Is het verschil groter of kleiner? Neem dan op met ons via support@humanwave.nl
Let op: De correcties worden automatisch met de eerstvolgende volledige loonaangifte meegenomen. 

Voorbeeld
In maart ontvang je de beschikking dat er in januari en februari nog 6.000 euro als WBSO mag opnemen in de aangifte. Dan kun je eerst een correctie aangifte maken voor januari met 6.000 euro. Vervolgens kun je een correctie aangifte maken voor februari en ook hier de 6.000 euro WBSO invoeren. Wanneer je de totale loonaangifte voor maart aanmaakt en verstuurd, zullen beide correcties hierin meegenomen worden. 

  • Related Articles

  • Verlof uit het voorgaande jaar invoeren (met terugwerkende kracht)

   Wanneer een medewerker met terugwerkende kracht een verlofaanvraag indient uit het vorige jaar terwijl het huidige verlofjaar reeds geopend is, zal het beginsaldo dat in het huidige jaar weergeven wordt, worden aangepast. Het beginsaldo is namelijk ...
  • Kan ik de WBSO in voeren over vorige maanden?

   Wanneer je de goedkeuring ontvangt om de WBSO afdracht over vorige maanden toe te passen, kun je dit in Humanwave in de correctie loonaangifte corrigeren.  In deze helpfile staat uitgeschreven hoe je de WBSO verwerkt in een correctie loonaangifte. De ...
  • Hoe voer ik een salariswijziging door met terugwerkende kracht?

   Het kan voorkomen dat je een salariswijziging met terugwerkende kracht hebt. Dat wil zeggen, je hebt de maand al verloond maar het blijkt dat er toch een hoger salaris voor de medewerker moet worden uitbetaald. Voorbeelden : Je hebt de medewerker ...
  • Hoe kan ik de bijtelling voor een leaseauto corrigeren?

   Wanneer je medewerker gebruik maakt van een leaseauto en voor dit gebruik geen verklaring 'geen privégebruik' heeft, dan moet je voor deze leaseauto bijtelling berekenen. Dit doe je aan de hand van de fiscale waarde en het bijtellingspercentage van ...
  • Kan ik verlonen met terugwerkende kracht?

   Nee. Om te voorkomen dat er inconsistenties in de boekhouding komen, is het in principe niet mogelijk om met terugwerkende kracht aanpassingen te maken in de salarissen nadat de loonperiode is afgesloten. Denk bijvoorbeeld aan salarisverhogingen of ...