De uitbetaling van de lunchvergoeding

Lunchvergoeding in tijden van corona

Bijtellingen, inhoudingen en vergoedingen voor de lunch zijn vaak gebaseerd op een gemiddelde van het aantal verwachte werkdagen in een jaar. Als medewerkers thuiswerken dan is het beter om de lunchvergoedingen stop te zetten. Zo voorkom je een naheffing van de fiscus vanwege te hoge lunchvergoedingen. Als medewerkers thuiswerken hoef je de lunch inhoudingen en bijtellingen dan niet meer tot het loon te berekenen. De medewerkers maken er immers geen gebruik meer van.

De lunchvergoeding zet je als volgt stop:

Stap 1
Ga naar de Arbeidsrelatie van de werknemer van wie je de lunchvergoeding wilt stopzetten.

Stap 2
Klik op het potlood achter de afspraak Lunchvergoeding.

Afspraak stopzetten aan het einde van de maand
Kies voor: 'Huidige afspraak aanpassen'. 
Voeg de einddatum toe. 

Afspraak stopzetten gedurende de maand
Kies voor: 'Huidige afspraak aanpassen'. 
Voeg de einddatum toe. 
Bijvoorbeeld als je de lunch inhouding van 30 euro stopt op 10 april, dan zal er in april nog 10 euro worden ingehouden.


  • Related Articles

  • Salaris: Acties voor verloning in corona tijden

   Door het coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid zijn er bedrijven die te maken krijgen met minder omzet en/of onvoldoende cashflow. Hierdoor zullen zaken anders aangepakt moeten worden in de bedrijfsvoering.  Is dit bij jullie ook aan de ...
  • Transitievergoeding in tijden van corona

   De transitievergoeding blijft bestaan als je het contract van een werknemer niet verlengd ook in tijden van corona. Net als het DGA-salaris telt de transitievergoeding niet mee voor de NOW-berekening. De hoogte van de transitievergoeding is ⅓ maand ...
  • Stagiaires en BBL’ers in tijden van corona

   De stagiaires en BBL’ers tellen mee voor de NOW. Met andere woorden, de NOW tegemoetkoming geldt ook voor de stagiaires en BBL'ers.
  • Corona | Vergoedingen stopzetten

   Nu een groot deel van Nederland thuiswerkt vanwege het coronavirus, veranderen er een aantal situaties. Lunch, kilometervergoedingen en reiskosten zijn zaken waar (tijdelijk) geen gebruik van wordt gemaakt. Zet deze dan ook stop in Humanwave.  Stap 1 ...
  • Verruiming van de werkkostenregeling (WKR) in 2020 & 2021

   Als tijdelijke corona-maatregel heeft kabinet besloten om de vrije ruimte voor heel 2020 te verhogen naar naar 3% tot een loonsom van 400.000 euro. Voorheen was dit 1,7%. Boven de 400.000 euro bleef de vrije ruimte 1,2%. Humanwave rekent de vrije ...