Feestdagen per locatie instellen

Feestdagen per locatie instellen

De nationale feestdagen zijn al op organisatieniveau toegevoegd. Wil je echter per locatie de feestdagen instellen bij bijvoorbeeld vestigingen in het buitenland kun je dit ook in Humanwave invoeren.

Stap 1
Ga via Start naar 'Instellingen'. 

Stap 2
Klik in de linkerkolom op de locatie waarop de afwijkende feestdagen van toepassing moeten zijn en klik door naar de kop: 'Feestdagen'.

Stap 3
Voor het toevoegen van een feestdag klik je op plusteken In het venster dat geopend wordt geef je aan om welke 'feestdag of -dagen' het gaat.


Wanneer je de feestdag hebt opgeslagen zie je deze in het grijs terug komen in de planning van de medewerkers. De medewerkers worden deze dag gewoon doorbetaald.

Mocht het zo zijn dat een aantal van je medewerkers toch werken op deze dag kan je dit het beste als overwerk rapporteren in de persoonlijke planning van de medewerker. Zo worden deze uren extra uitbetaald of aan het verlofsaldo toegevoegd (Dit is afhankelijk aan de overwerk-instellingen binnen jullie organisatie).

  • Related Articles

  • Bedrijfsmiddelen zijn aan een locatie te koppelen

   Sommige bedrijfsmiddelen zijn gekoppeld aan een bepaalde locatie, denk bijvoorbeeld aan sleutels of gereedschap. In het bedrijfsmiddel kun je aangeven bij welke locatie deze hoort.  Stap 1 Ga via Start naar jou organisatie en klik in het linkermenu ...
  • Werken met de feestdagen?

   De meeste werknemers zijn vrij met de feestdagen in Nederland. Dit is opgenomen in de CAO of arbeidsvoorwaarden. Het kan echter zijn dat jullie organisatie open is of dat er toch door een aantal medewerkers zijn die uren moeten maken.  Officiële ...
  • Op welke manieren kan ik de loonkostenverdeling instellen?

   Er zijn verschillende manieren om de kostenverdeling in te stellen. Deze staan hieronder uitgeschreven. Deze instelling kun je per entiteit instellen. Ga naar de instellingen, en klik naar de entiteit onder bedrijven waar je de kostenverdeling wilt ...
  • Herinneringen instellen bij jubilarissen

   Wanneer mensen voor een lange tijd bij je in dienst zijn, is het vaak gebruikelijk om hier aandacht aan te schenken. Binnen Humanwave is er een rapport 'Jubileumlijst' beschikbaar waarop aan de hand van het aantal hele dienstjaren de jubilarissen ...
  • Financieel overzicht verlofuren per werknemer

   Voor de accountants en/of de boekhouding controle, is het nodig om de stand van de vakantiedagen en de verlofuren per werknemer van het afgesloten jaar door te geven. Je kan deze stand in Humanwave vinden met het rapport 'Verlof' onder het kopje ...