Gebruikte iconen in humanwave - Humanwave

Wat betekent dit icoon in Humanwave?

Humanwave gebruikt bepaalde kleuren en iconen op verschillende plaatsen in de applicatie. Hieronder vind je een verklaring voor de meest gebruikte iconen. 

  
 Nieuwe gegevens aanmaken 
 
 Gegevens wijzigen

 Open een aanvraag om deze te beoordelen
 
 Annuleer een aanvraag. Deze komt dan te vervallen.
 De gegevens kun je nog altijd terugzien maar worden
 niet meer meegenomen in de saldi's. 
 
 Verwijder deze gegevens. 
 De gegevens kunnen niet meer teruggehaald
 worden. 
 
 Download het bestand. 
 
 Instellingen
  
 Doorlinken naar het bijbehorende menu 
  
 E-mailadres 
  
 Telefoonnummer
  
 Adres
 
 Dit is een verplicht veld. Deze gegevens zijn benodigd. 
  
 De inhoud van dit veld is niet geldig of ontbreekt. 
 
 Verlof, ATV, en Overige verlofsoorten aanvragen. 
   
 Verlof voor doktor / tandarts invoeren.  
  
 Ziek melden. 
  
 Beter melden. 
  
 Overuren rapporteren
    
 Plusuren rapporteren
  
 Minuren rapporteren
  
 Indienen van extra gewerkte uren of flex planning.  
  
 Verlofuren kopen
  
 Verlofuren verkopen
 
 Declaraties indienen.
 
 Urenregistratie: Taak is gestart. 
 
 Urenregistratie: Taak is gestopt. 
 
 Inklokken, start tijdsregistratie.
 
 Uitklokken, stop tijdsregistratie.
 
 Herinnering vanuit instellingen of activiteit.