Het vakantiegeld IMCAV model

Het vakantiegeld IMCAV model

Het is tijd om het vakantiegeld uit te betalen, voor veel werknemers een fijn moment. Je wilt hier natuurlijk geen fouten in maken, maar hoe weet je of de reservering juist is? En waar moet je op letten bij de uitbetaling?
Om je hierbij te helpen, heeft Humanwave het IMCAV model voor vakantiegeld ontwikkeld. Met dit model heb je direct inzichtelijk wat er precies moet gebeuren voor het uitbetalen van het vakantiegeld. 

De 5 stappen om foutloos het vakantiegeld uit te betalen:
 1. Inventariseren
 2. Muteren
 3. Controleren
 4. Afhandelen
 5. Verantwoorden


Inventariseren: 
Met de inventarisatie wordt bedoeld of alle voorbereidingen zijn gedaan voor het uitbetalen van het vakantiegeld. Maak hierbij gebruik van de rapporten ‘Reservering’ en ‘Bijzonder tarieven’.
 1. In het rapport 'Reserveringen' kun je inventariseren of bij iedereen het vakantiegeld aanwezig is.
  Let op: ook oproepkrachten en nuluurders recht hebben op vakantiegeld. Heb je dit nog niet uitbetaald dan hebben oproepkrachten en nuluurders recht op vakantiegeld over ieder gewerkt uur.

 2. In het rapport ‘Bijzonder tarieven’ kun je controleren of bij iedereen het juiste bijzonder tarief percentage staat ingevuld.
  Inventariseer wie een loonsverhoging heeft gehad en wie nieuw zijn binnengekomen, zodat je inzichtelijk heeft wie extra aandacht moet krijgen in de controle.
 3. Ook kan je het rapport ‘Componenten’ bekijken voor de berekening van het vakantiegeld om te kijken of het percentage voor je medewerkers juist is ingevoerd.
 4. Raadpleeg onze helpfile ‘De allerbeste vragen over vakantiegeld’ om te inventariseren of je juist handelt
Muteren: 
Nadat je hebt geïnventariseerd, kun je bij de medewerkers waar geen vakantiegeld is gekoppeld deze alsnog koppelen in de arbeidsrelaties.
 1. Indien het saldo niet juist is, kun je een correctie toevoegen met de component "Vakantiegeld" in de arbeidsrelatie van de medewerker. Lees hier verder hoe je dit doet 
 2. Pas het juiste percentage bijzonder tarief toe in de ‘Instellingen belasting’ binnen de arbeidsrelatie. Volg hiervoor de volgende stappen.
 3. Ga je het vakantiegeld niet in één keer uitbetalen omdat de omstandigheden van COVID-19 dit bemoeilijkt? Volg dan de stappen in de helpfile: De uitbetaling van het vakantiegeld in tijden van corona.
Controleren
De controle vindt plaats wanneer je de concept loonstroken hebt gemaakt.
 1. Staat de uitbetaling op de strook?
 2. Is de hoogte van het bedrag juist?
 3. Controleer of het bijzonder tarief percentage goed staat ingevoerd, dit maakt de kans kleiner op een naheffing op de inkomstenbelasting van je medewerkers.
 4. Tot slot kan je controleren of al het vakantiegeld is uitbetaald: Is het saldo van de resevering onderaan op de loonstrook nu € 0,00 ? Dit zal niet het geval zijn wanneer je een afwijkende periode opbouw hebt binnen de organisatie, of wanneer je de uitbetaling van het vakantiegeld over meerdere maanden verspreid.
Afhandelen: 
Wanneer je alle loonstroken hebt gecontroleerd en akkoord heeft bevonden, kan je de loonstroken definitief maken en de salarissen uitbetalen.

Verantwoorden:
De vijfde en laatste stap is het verantwoorden van de betalingen naar de Belastingdienst en de financiële administratie.
 1. Merk hierbij op dat het bedrag van de loonaangifte hoger is dan de reguliere maanden. Dit komt omdat over het vakantiegeld ook belasting moet worden afgedragen.
 2. Ook de journaalpost zal er anders uitzien, omdat de opgebouwde reservering nu wegvalt tegen de uitbetaling.

Op naar een foutloze uitbetaling van het vakantiegeld!  • Related Articles

  • Medewerkers uit dienst? Gebruik het IMCAV model.

   Wanneer een medewerker uit dienst gaat, is het belangrijk om professioneel en correct afscheid te nemen van de vertrekkende medewerker. Dit hoort immers bij goed werkgeverschap. Bij het vertrek van een medewerker dienen nu eenmaal een aantal zaken ...
  • Uitbetalen vakantiegeld | Zonder zorgen het vakantiegeld uitbetalen

   Alles wat je niet met enige regelmaat doet, kost extra tijd. Zo ook de uitbetaling van het vakantiegeld. Het zou ook zomaar zo kunnen zijn dat je voor dit jaar hebt besloten om de uitbetaling van het vakantiegeld te verspreiden over meerdere maanden. ...
  • Medewerkers In Dienst? Gebruik het IMCAV model.

   Wanneer een nieuwe medewerker in dienst komt, is het belangrijk om dit professioneel en correct aan te pakken. Want een eerste indruk kan je immers maar 1 keer maken. Er moeten altijd veel zaken worden geregeld bij een indiensttreding. Met behulp van ...
  • Het Full Service IMCAV model

   Humanwave heeft een model ontwikkeld waarin zowel tekstueel als schematisch wordt weergegeven wat de stappen zijn voor een juiste verloning. In deze helpfile worden de stappen van dit model uitgelegd. De 5 stappen om foutloos te verlonen zijn: ...
  • Het IMCAV model voor Humanwave plus

   Humanwave heeft een model ontwikkeld waarin zowel tekstueel als schematisch wordt weergegeven wat de stappen zijn voor een juiste verloning. In deze helpfile worden de stappen van dit model uitgelegd voor gebruikers van Humanwave Plus. Jullie ...