Het verlonen van de DGA en NOW regeling

Het verlonen van de DGA en NOW regeling

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) valt alleen onder de NOW regeling als deze verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (WW/ZW/WIA). Het merendeel van de DGA’s in Nederland is niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Deze DGA's vallen dan niet onder de NOW-regeling.