Het verlonen van oproepkrachten en flexibele krachten

Het verlonen van oproepkrachten/flexibele krachten tijdens de NOW 1.0

De volgende wettelijke afspraken gelden voor het verlonen van oproepkrachten/flexibele medewerkers:

Oproepkrachten die WEL hebben gewerkt & korter dan 6 maanden in dienst zijn:
- De uren die gewerkt worden, moeten worden betaald. 

Oproepkrachten die WEL hebben gewerkt & langer dan 6 maanden in dienst zijn:
- De uren die gewerkt worden, moeten worden betaald.
- Er geldt een loonbetalingsplicht voor het gemiddeld aantal uren over de laatste 3 maanden. Als de medewerker de eerste twee weken van maart 2020 heeft gewerkt betaal je deze gewoon uit. Voor de overige weken betaal je het gemiddeld aantal uren.

Oproepkrachten die NIET hebben gewerkt & korter dan 6 maanden in dienst zijn:
- Er is niet gewerkt er hoeft dus niet betaald te worden

Oproepkrachten die NIET hebben gewerkt & langer dan 6 maanden in dienst zijn:
- Bij een min-max contract moeten de minimale afgesproken uren doorbetaald worden;
- Bij een min-max contract geldt er voor de uren tussen de minimale- en maximale uren een doorbetalingsplicht. Deze is het gemiddelde van de afgelopen 3 maanden.
- Bij de andere oproepcontracten geldt een doorbetalingsplicht van de gemiddelde gewerkte uren in de afgelopen 3 maanden.

Hoe verwerk je dit in Humanwave?

Oproepkrachten die WEL hebben gewerkt & korter dan 6 maanden in dienst zijn:

- Je betaald de uren zoals je altijd doet.

Oproepkrachten die WEL hebben gewerkt & langer dan 6 maanden in dienst zijn:
- Je betaald de uren zoals je altijd doet.
- Je berekend de uren die zij de afgelopen drie maanden gemiddeld gewerkt hebben. Dit doe je door het rapport 'Afhandelen uren' te nemen (Rapporten/Planning/Afhandelen uren) en een selectie van de afgelopen drie maanden te nemen. De kolom 'uitbetalen' weergeeft het aantal uren wat je in de drie maanden hebt betaald. Dit aantal uren deel je door 3.

Voorbeeld:
Een oproepkracht heeft 30 uur in de maand gewerkt en uit het overzicht komt 87 ; 87/3 = 29 > je hoeft geen extra uren te betalen.
Een oproepkracht heeft 30 uur in de maand gewerkt en uit het overzicht komt 91 ; 91/3 = 30,3 > je dient 0,3 uur extra te betalen. Dit kan je toevoegen met behulp van een salariscomponent 'uren'.
 
Oproepkrachten die NIET hebben gewerkt & langer dan 6 maanden in dienst zijn:
- Bij een min-max contract moeten de minimale afgesproken uren doorbetaald worden, dit gaat automatisch en hoef je niets voor te doen.
- Bij een min-max contract geldt er voor de uren tussen de minimale- en maximale uren een doorbetalingsplicht. Dit is het gemiddelde van de afgelopen 3 maanden. Het gemiddelde bepaal je op dezelfde manier als bij de oproepkrachten die wel gewerkt hebben. Je neemt het rapport 'Afhandelen uren', neemt de kolom 'uitbetalen' en deelt dit door 3. De uitkomst hiervan voeg je toe als loonmutatie met behulp van een salariscomponent uren. 
- Bij de andere oproepcontracten geldt een doorbetalingsplicht van de gemiddelde gewerkte uren in de afgelopen 3 maanden. Deze is het gemiddelde van de afgelopen 3 maanden. Dit bepaal je op dezelfde manier als bij de oproepkrachten die wel gewerkt hebben. Je neemt het rapport 'Afhandelen uren', neemt de kolom 'uitbetalen' en deelt dit door 3. De uitkomst hiervan voeg je toe als loonmutatie met behulp van een salariscomponent uren. 


  • Related Articles

  • Salaris: Acties voor verloning in corona tijden

   Door het coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid zijn er bedrijven die te maken krijgen met minder omzet en/of onvoldoende cashflow. Hierdoor zullen zaken anders aangepakt moeten worden in de bedrijfsvoering.  Is dit bij jullie ook aan de ...
  • Het verlonen van de DGA en NOW regeling

   De directeur-grootaandeelhouder (DGA) valt alleen onder de NOW regeling als deze verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (WW/ZW/WIA). Het merendeel van de DGA’s in Nederland is niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. ...
  • Hoe wijzig ik het fte van een medewerker indien de medewerker meer of minder gaat werken?

   Het fte van een medewerker kan je in het contract wijzigen wanneer een medewerker gaat de medewerker meer of minder uren per week gaat werken. Hier hoef je niet direct een nieuw contract voor aan te maken. Wijzigt het fte wel tegelijkertijd met de ...
  • Moet ik de reiskosten aanpassen wanneer mijn medewerker meer of minder gaat werken?

   Wanneer je medewerker een dag meer of minder gaat werken en je de maandelijkse reiskosten hebt gebaseerd op het aantal werkdagen in de week, dan moet je de reiskostenvergoeding handmatig aanpassen. Dit geld voor alle onkostenvergoedingen die ...
  • Het belang van een goed personeelsdossier

   Een goed en actueel personeelsdossier (dossiervorming) is belangrijk én verplicht. In de praktijk wordt er vaak enthousiast begonnen, maar wordt het up-to-date houden van het dossier nog al eens vergeten.  Leer jezelf aan (of delegeer dit) om bij ...