Hoe betaal ik een eenmalige uitkering bij het overlijden van een medewerker? - Humanwave

Hoe betaal ik een eenmalige uitkering bij het overlijden van een medewerker?

Je hoopt het natuurlijk nooit mee te maken, maar wanneer je medewerker komt te overlijden, mag je een vrijgestelde eenmalige vergoeding uitkeren. Graag informeren wij je in deze helpfile hoe je een overlijdensuitkering kunt uitbetalen aan de nabestaanden. 

Je mag tot driemaal het maandloon eenmalig vrijgesteld uitkeren. Dit mag je doen als het gaat om het overlijden van:
 1. de werknemer;
 2. degene die in het (voorafgaande) kalenderjaar de fiscale partner is van de werknemer;
 3. de eigen kinderen of pleegkinderen.
De overlijdensuitkering komt ten goede aan de partner of echtgenoot waarmee de medewerker samenleefde. Is er geen partner (meer) dan gaat de uitkering naar minderjarige kinderen. Wanneer er geen minderjarige kinderen zijn, gaat de uitkering naar degene met wie de medewerker in gezinsverband leefde en wiens onderhoud door de medewerker werd voorzien. Er hoeft geen overlijdensuitkering betaalt te worden aan familieleden na het overlijden van alleenstaande medewerker zonder minderjarige kinderen. Het mag wel. 

Je mag het volgende tot het maandloon berekenen: het bruto maandloon plus 1/12 deel van het jaarbedrag aan vaste gegarandeerde beloningen (bijvoorbeeld een 13e maand). Wanneer je een hogere uitkering wilt uitbetalen, dan betaal je over het meerdere loonheffing volgens de tabel bijzondere beloningen. 

Je mag dit bedrag dus vrijgesteld uitkeren. Je doet dit door in de arbeidsrelatie het component 'netto vergoeding' eenmalig toe te voegen met het berekende bedrag en een passende omschrijving. 

Je mag dit loon niet als eindheffingsloon kenmerken, tenzij je de werknemer ook nog loon uitbetaalt waarop de arbeidskorting van toepassing is en aan de gebruikelijkheidstoets wordt voldaan. 

Vergeet niet om ook het niet opgenomen verlof uit te betalen. Over dit niet opgenomen verlof moet ook vakantiegeld worden berekend en eventueel de dertiende maand. Denk hierbij aan om het bijzonder tarief aan te passen. De extra vergoeding komt bovenop het salaris. Door het bijzonder tarief te maximaliseren zorg je ervoor dat er nauwelijks eindheffingen plaatsvinden voor de inkomstenbelasting. 

Wij wensen je sterkte met het verlies.

  • Related Articles

  • Hoe betaal ik een declaratie uit (met salaris module)?

   Nadat declaraties zijn goedgekeurd door de daarvoor aangewezen persoon kunnen deze worden uitbetaald. De goedgekeurde declaraties worden dan getoond in het menu 'Salaris' onder 'Nog te doen'. Stap 1 Ga via Start naar 'Salaris'. Het scherm opent op de ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen. Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...
  • Hoe ziet het Full Service Proces eruit?

   Wanneer je je salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en controle. In het Full Service Proces zal je optimaal samenwerken met onze Salaris Experts. De mutaties, concept loonstroken en ...
  • Hoe voer ik een (nieuwe) medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...