Hoe controleer ik een loonaangifte? - Humanwave

Hoe controleer ik een loonaangifte?

Nadat je de loonaangifte hebt aangemaakt, dien je deze te controleren. Het is voor een juiste verantwoording naar de belastingdienst en aansluiting in je financiĆ«le boekhouding van belang dat de verschillende premies overeenkomen tussen de loonaangifte en journaalpost. 

Controleer of volgende posten gelijk zijn aan de loonjournaalpost.
 1. Te betalen loonbelasting
 2. Totaal premie WAO
 3. Totaal premie Whk
 4. Totaal premie WW Awf
 5. Totaal werkgeversheffing Zvw
De premies mogen 1 euro per premie afwijken. 

Alles gelijk?
Komt dit overeen dan matcht de loonaangifte met de betalingen en de journaalpost? Dan kun je de loonaangifte versturen.

Een verschil?
Zit er een verschil in de premies? Het kan zijn dat de loonaangifte niet juist berekend is; kies ervoor om de loonaangifte 'opnieuw te bereken'. 
Is de loonaangifte berekend, kies dan nog een keer voor 'verversen' en controleer daarna de posten opnieuw. 
Nog steeds een verschil. Neem dan contact op met ons via support@humanwave.nl.

  • Related Articles

  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe verstuur ik een loonaangifte?

   Wanneer je de loonaangifte hebt aangemaakt en gecontroleerd, dan dien je deze nog te versturen. De loonaangifte kan verschillende statussen hebben. Deze statussen en de bijbehorende acties worden uitgelegd in deze helpfile. De aangemaakte ...
  • Hoe verwijder ik een verzuimmelding?

   Het kan zijn, dat een verzuimmelding onjuist of dubbel is ingevoerd. Wanneer je een verzuimmelding uit het systeem wilt verwijderen, ga je als volgt te werk: Stap 1 Ga naar de planning van de medewerker. Wanneer deze niet op jaar opent, klik je naar ...
  • Hoe maak ik een loonaangifte aan?

   In deze helpfile wordt uitgelegd hoe je een loonaangifte aanmaakt. Naast het aanmaken van de loonaangifte is het belangrijk dat deze ook verstuurd wordt. Je dient de loonaangifte zelf te versturen wanneer je geen gebruik maakt van de Full Service van ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...