Hoe doe ik aangifte bij StiPP wanneer er geen medewerkers zijn die pensioen afdragen?

Hoe doe ik aangifte bij StiPP wanneer er geen medewerkers zijn die pensioen afdragen?

Door in te loggen op de website van StiPP kan je de pensioenaangifte doen. Dit dien je maandelijks zelf te doen. Het kan echter voorkomen dat je deze aangifte moet doen, terwijl er nog geen medewerkers in dienst zijn waarvoor pensioen afgedragen dient te worden. Hierbij kan je denken aan de eerste 6 maanden dat een medewerker is aangesloten bij StiPP. Dan hoeft nog geen premie afgedragen te worden. Ook al wordt nog geen premie afgedragen, dan moet dit wel voor de eerste 6 maanden worden aangegeven. Dit kan je als volgt doen.

Stap 1
Log in met je gegevens op de site van het StiPP: https://www.stippensioen.nl/

Stap 2
Voer bij het 'Aansluitnummer bedrijf' drie nullen in. Let op: Wanneer wel aangifte moet worden gedaan, dient hier het juiste nummer te staan, voor de lege aangiftes is dit niet nodig.

Stap 3
Vink het vakje aan zoals hieronder wordt weergegeven. Hiermee bevestigt je als werkgever dat je geen medewerkers in dienst heeft die aan de voorwaarden van de pensioenregeling voldoen. 


Stap 4
Wanneer wel pensioen aangifte gedaan dient te worden, laat je de optie beschreven in stap 3 uitgevinkt en kies je hieronder voor de optie 'Bestand kiezen'. Hoe je een bestand kunt aanmaken die hier ingelezen kan worden (PDO-bestand), kan je in de helpfiles betreffende het StiPP vinden. 


  • Related Articles

  • Hoe doe ik aangifte bij StiPP?

   Door in te loggen op de website van StiPP kan je de pensioen aangifte doen. Dit dien je maandelijks zelf te doen. Voor een juiste aangifte dienen een aantal stappen doorlopen te worden. Het StiPP accepteert alleen PDO bestanden, die met Excel ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...
  • Hoe kan ik de StiPP pensioenregeling verwerken in Humanwave?

   Wanneer jouw organisatie is aangesloten bij het StiPP pensioen ben je gebonden aan bepaalde regelingen. Hoe je deze regeling kunt implementeren in Humanwave wordt in deze helpfile uitgelegd. Wat van belang is binnen de pensioenafspraken van StiPP is ...
  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • Informeren werknemer bij goedkeuring verlof

   In sommige gevallen kan het handig zijn dat naast de persoon die verlofaanvragen goedkeurt, er ook nog iemand anders geïnformeerd wordt wanneer er een aanvraag is goedgekeurd. Bijvoorbeeld  Een medewerker dient bijzonder verlof in, en het gaat om ...