Hoe kan ik de minimumlonen bij medewerkers controleren/aanpassen?

Hoe kan ik de minimumlonen bij medewerkers controleren/aanpassen?

Elk jaar op 1 januari en 1 juli wordt het nieuwe minimumloon vastgesteld door de overheid. Bij de medewerkers die het minimumloon verdienen zal dus ieder half jaar het loon aangepast moeten worden en bij medewerkers jonger dan 21 jaar moet dit ook in de geboortemaand. In Humanwave kun je gemakkelijk de minimumlonen in een keer aanpassen. In deze helpfile laten wij zien hoe je dit doet.

Stap 1
Ga in de organisatie naar salaris
Klik hier bovenaan om 'Massa mutaties'
Klik op de knop 'Minimumlonen controleren en aanpassen'
Pas eventuele filters toe en klik op volgende

Stap 2
Controleer of de nieuwe minimumlonen bij de medewerkers kloppen. 
Medewerkers die onder het minimumloon mogen verdienen kun je uitvinken (loondispensatie)
Klik vervolgens op 'bewaar'

De minimumlonen zijn nu aangepast bij de medewerkers.

  • Related Articles

  • Minimumlonen per 1 januari 2024

   Het wettelijk minimumloon wordt vanaf 1 januari 2024 op uurbasis vastgesteld. Tot en met 31 december 2023 werden de minimumlonen nog gebaseerd op een maandloon. Per 1 januari 2024 stijgt het minimumloon weer met 3,75%. Als werkgever ben je verplicht ...
  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Hoe kan ik overwerk instellen?

   Elke organisatie gaat anders om met overwerk. Krijgen jouw medewerkers verlofuren terug voor ingediend overwerk, krijgen ze deze uren uitbetaald, of is het afhankelijk van de situatie? In Humanwave kun je dit op verschillende manieren instellen. ...
  • Hoe kan ik het salaris van een medewerker wijzigen?

   Het kan voorkomen dat het salaris van een medewerker verandert vanaf een bepaalde datum, zonder dat de andere afspraken veranderen. Bijvoorbeeld door een salarisverhoging of door een aanpassing in het aantal contracturen. Het salaris kan je in het ...