Hoe kan ik de vakbondscontributie instellen? - Humanwave

Hoe kan ik de vakbondscontributie instellen?

Het is in Humanwave mogelijk de vakbondscontributie in te stellen en deze vervolgens toe te wijzen aan een medewerker. Zo kun je de vakbondscontributie fiscaal verrekenen op de loonstrook van de medewerker. 
De vakbondscontributie wordt bruto ingehouden en netto vergoed. Het instellen van de vakbondscontributie raden wij aan om via twee aparte salariscomponenten te doen. Zo kun je deze naar wens instellen in de journaalposten. 

Nieuwe componenten aanmaken
Stap 1
Ga via Start naar de Algemene instellingen en klik de kop "Salaris"

Stap 2
Klik op het plusteken rechtsboven in het scherm om een salariscomponent toe te voegen. Stel het nieuwe component als volgt in:
 1. Kies voor Salarisberekening: Bruto inhouding.
 2. Geef de omschrijving aan: Vakbondscontributie (bruto).
 3. Geef bij Credit het gewenste grootboeknummer aan.
 4. Kies Bewaar om deze op te slaan.


Stap 3
Klik opnieuw op het plusteken om het tweede salariscomponent toe te voegen. Stel het component als volgt in:
 1. Kies voor Salarisberekening: Netto vergoeding.
 2. Geef de omschrijving aan: Vakbondscontributie (netto).
 3. Geef het gewenste grootboeknummer aan. 
 4. Selecteer bij Wanneer belast?: 'Altijd'.
 5. Kies Bewaar om deze op te slaan.
De twee salariscomponenten zij nu juist aangemaakt. 

Afspraken toevoegen in de arbeidsrelatie van de medewerker
Stap 4
Wanneer de componenten zijn toegevoegd, ga je naar de 'Arbeidsrelatie' van de medewerker waar je deze componenten wilt toevoegen.
Vervolgens klik je op 'Voeg afspraak toe' rechts bovenin om een nieuwe afspraken toe te voegen in de gewenste periode. 


  • Related Articles

  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen. Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe kan ik overwerk instellen?

   Elke organisatie gaat anders om met overwerk. Krijgen jouw medewerkers verlofuren terug voor ingediend overwerk, krijgen ze deze uren uitbetaald, of is het afhankelijk van de situatie? In Humanwave kun je dit op verschillende manieren instellen. ...
  • Terugvragen vakbondscontributie

   Het is soms mogelijk om de vakbondscontributie te verrekenen met het bruto salaris. Dit kan je in Humanwave doen door een bruto inhouding en een netto vergoeding toe te voegen als component en deze vervolgens aan de medewerker te koppelen. Hoe je dit ...