Hoe kan ik een reservering corrigeren? - Humanwave

Hoe kan ik een reservering (van vakantiegeld) corrigeren?

Wanneer er een onjuiste reservering van bijvoorbeeld vakantiegeld of de eindejaarsuitkering is vastgelegd, wil je dit natuurlijk corrigeren zodat de medewerker het juiste bedrag op haar loonstroken terug ziet komen. In deze helpfile zullen twee manieren van corrigeren besproken worden. 
 1. Een handmatige correctie toevoegen
 2. Reservering corrigeren in de loonjournaalpost

Een handmatige correctie toevoegen
De snelste manier om een handmatige correctie toe te passen is in de reservering zelf. Het nadeel hieraan is dat je de correctie niet ziet terugkomen in de loonjournaalposten. Wil je dit wel, lees dan onder het screenshot verder. 

Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker die gecorrigeerd moet worden. 

Stap 2
Controleer onder "Berekeningen" wat de huidige hoogte van de vakantiegeld is. 

Stap 3
Klik op het potloodje achter de afspraak die je wilt corrigeren, bijvoorbeeld vakantiegeld. 
Kies voor 'huidige afspraak aanpassen'. 

Stap 4
Vervolgens kom je in de afspraak. 
Onder aan zie je de optie 'Correcties'. Via het plusteken kun je een handmatige correctie toevoegen. 

Stap 5

Geef aan in welke periode je het salaris corrigeert. Let op dat je de correctie klaar zet in een nog niet verloonde periode. 
En voer het bedrag in waarmee het opgebouwde saldo gecorrigeerd moet worden.
Dit kan zowel negatief bedrag zijn, wanneer de reservering te hoog is, als positief bedrag, wanneer de reservering te laag is. 

Voorbeeld
Er is tot en met januari 1140 euro vakantiegeld gereserveerd. Dit had echter 1280 moeten zijn. 
Voer dan positief het bedrag 280 euro in voor de maand januari.

Stap 6
Controleer onder 'berekeningen' of de opgebouwde reservering nu de juiste hoogte heeft. 
Reservering corrigeren in de loonjournaalpost
De tweede werkwijze is iets uitgebreider, maar zorgt er wel voor dat je in de journaalpost de correctie reservering ziet terugkomen. De reservering zal namelijk hoger of lager zijn dan in andere maanden. 

Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker die gecorrigeerd moet worden. 

Stap 2
Klik op het potloodje achter de afspraak die je wilt corrigeren, bijvoorbeeld vakantiegeld. 
Kies voor "Aanpassen vanaf een bepaalde datum". 

Stap 3
Geef bij Datum bijvoorbeeld "01-01-2021 tot 31-01-2021" in
Let op dat het traject maar 1 maand geldig is.

Stap 4
Bij percentage voeren we het percentage in waarmee de reservering gecorrigeerd moet worden. Dit kun je op twee manieren corrigeren. 
Het percentage bestaat een gedeelte correctie en een gedeelte van de 'normale reservering'. 

Voorbeeld 1: 
Bij medewerker is het hele jaar 8% eindejaarsuitkering gereserveerd, in december bij het controleren zie je dat de hoogte van de eindejaarsuitkering te laag is en dat er eigenlijk vanaf januari 8.3333% gereserveerd had geworden. Er is dus per maand te weinig gereserveerd. Je wilt de correctie in december doorvoeren. 

Bereken het aantal maanden dat er 0.3333 te weinig gereserveerd is: vanaf januari tot en met november zijn 11 maanden. Hierbij tel je de reservering van de maand december erbij. 
Het percentage voor de reservering wordt dan:  11.9996 % ( = 11 * 0.3333 + 8.3333 )

Voorbeeld 2:
Bij een medewerker is er 150 euro te weinig gereserveerd, hij ontvangt een salaris van 2500 euro bruto per maand. 
Het te-corrigeren bedrag, bereken je als als percentage van het brutoloon. Je berekend dit als volgt: ( ( 150 / 2500 ) * 100% = ) 6%. 
Deze 6% tel je op bij de normale reservering van 8%. Er wordt in de correctiemaand dan 14% gereserveerd. 

! Let op: wanneer er extra brutovergoedingen zijn of meer uren worden uitbetaald, worden deze ook meegenomen in de berekening van het vakantiegeld. 

In het geval van een te hoge reservering, trek je het verschil van de 8% af. Let op dat je niet in de min gaat. 

Stap 5
Kies voor bewaar. 

Stap 6
De correctiemaand staat nu juist ingevuld. Het vervolg van de reservering moet uiteraard weer correct lopen. 

Klik nogmaals op het potloodje van de reservering en kies voor "aanpassen vanaf een bepaalde datum". 
Kies de eerste dag van de eerst volgende periode. ( bijvoorbeeld: 01-02-2021) en voer bij percentage het juiste percentage in. 
Zo loopt de reservering in de toekomst weer juist verder.

Stap 7
Controleer de loonstrook onder 'berekeningen'. 

  • Related Articles

  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Hoe kan ik de bijtelling voor een leaseauto corrigeren?

   Wanneer je medewerker gebruik maakt van een leaseauto en voor dit gebruik geen verklaring 'geen privégebruik' heeft, dan moet je voor deze leaseauto bijtelling berekenen. Dit doe je aan de hand van de fiscale waarde en het bijtellingspercentage van ...
  • Hoe koppel ik een extra reservering voor werkgeverskosten aan een reservering vakantiegeld?

   De werkgeverskosten voor reserveringen worden gebruikt om een financiële reservering te maken voor verwachte kosten aan sociale premies en overige componenten bij de uitbetaling van vakantiegeld. Over vakantiegeld dien je als werkgever ZVW, WW en WAO ...
  • Hoe verwijder ik een verzuimmelding?

   Het kan zijn, dat een verzuimmelding onjuist of dubbel is ingevoerd. Wanneer je een verzuimmelding uit het systeem wilt verwijderen, ga je als volgt te werk: Stap 1 Ga naar de planning van de medewerker. Wanneer deze niet op jaar opent, klik je naar ...