Hoe kan ik een specifiek persoon een notificatie laten ontvangen wanneer een medewerker ziek is? - Humanwave

Hoe kan ik een specifiek persoon een notificatie laten ontvangen wanneer een medewerker ziek is?

In Humanwave is het mogelijk om een notificatie naar een of meerdere personen te laten sturen wanneer de manager een ziekmelding beoordeeld heeft.

Dit kan zeer handig zijn en komt vaker voor binnen organisaties waar de manager van de medewerker een aanvraag goedkeurt, maar de 'HR Manager' de koppeling naar bijvoorbeeld het UWV op zich neemt.

De notificatie kan ingesteld worden door de volgende stappen te volgen:

Stap 1
Ga naar Start en klik vervolgens op Instellingen.

Stap 2
Kies het tabblad 'Verlof en verzuim'.

Stap 3
Klik op het potloodje achter 'Ziek' om de instellingen aan te passen.
Stap 4
In het scherm dat verschijnt kan je achter 'Informeer' medewerkers selecteren die op de hoogte worden gebracht wanneer een medewerker ziek is.

  • Related Articles

  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe verwijder ik een verzuimmelding?

   Het kan zijn, dat een verzuimmelding onjuist of dubbel is ingevoerd. Wanneer je een verzuimmelding uit het systeem wilt verwijderen, ga je als volgt te werk: Stap 1 Ga naar de planning van de medewerker. Wanneer deze niet op jaar opent, klik je naar ...
  • Hoe voer ik een medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...