Hoe kan ik een voorschot betalen? - Humanwave

Hoe kan ik een voorschot betalen?

Wanneer een medewerker een deel van zijn salaris vroegtijdig wilt ontvangen, kan je de medewerker een voorschot betalen. Dit is loon dat je uitbetaald, dus het is belangrijk dat dit voorschot ook verrekend wordt op de loonstrook van de medewerker. Hoe je dit kunt doen, wordt hieronder uitgelegd. 

Stap 1: Aanmaken van het component: Voorschot
Ga via Start naar de Instellingen en klik door naar het kopje "Salaris". 
 1. Klik hier op het plusteken om een nieuw component toe te voegen.
 2. Kies hier voor de salarisberekening "Netto inhouding" en geef de omschrijving "Voorschot".
 3. Kies de juist grootboekrekening. 
 4. Kies voor Bewaar om deze op te slaan. 


Stap 2: Koppelen aan de arbeidsrelatie van de medewerker
Dit component is nu te koppelen in de arbeidsrelatie van de medewerker. 
 1. Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker aan wie een voorschot is uitbetaald. 
 2. Klik rechts op de knop: "Voeg afspraak toe". 
 3. Selecteer het zojuist aangemaakte component "Voorschot".
 4. Geef de datum aan.
 5. Geef eventueel een omschrijving mee voor op de loonstrook. 
 6. Geef het totaal bedrag aan wat als voorschot is uitbetaald. 
 7. Zet er eventueel een notitie bij. 
 8. Kies voor Bewaar. 
Op de loonstrook zal het aangegeven bedrag netto worden ingehouden op het salaris. 

Voorbeeld:
De salarissen betaal je uit op 24 september. Op 16 september vraagt een medewerker een voorschot op het salaris, welke niet kan wachten tot de salarisrun. Je gaat akkoord en betaalt de medewerker op 16 september een voorschot van 200 euro. Dit bedrag wordt buiten Humanwave om overgemaakt naar de medewerker. Volg de stappen zoals hierboven staan beschreven. Op de loonstrook van september zal de medewerker het voorschot terug zien, welke is ingehouden op het salaris. 
  • Related Articles

  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Hoe verwijder ik een verzuimmelding?

   Het kan zijn, dat een verzuimmelding onjuist of dubbel is ingevoerd. Wanneer je een verzuimmelding uit het systeem wilt verwijderen, ga je als volgt te werk: Stap 1 Ga naar de planning van de medewerker. Wanneer deze niet op jaar opent, klik je naar ...
  • Kan ik mijn profielfoto wijzigen?

   Medewerkers kunnen zelf niet hun eigen profielfoto wijzigen. Ze kunnen wel de profielfoto uploaden.  Vanaf de rol administratief hr medewerker kunnen gebruikers profielfoto's bij medewerkers instellen. 
  • Hoe controleer ik een loonaangifte?

   Nadat je de loonaangifte hebt aangemaakt, dien je deze te controleren. Het is voor een juiste verantwoording naar de belastingdienst en aansluiting in je financiële boekhouding van belang dat de verschillende premies overeenkomen tussen de ...