Hoe kan ik verlof uitbetalen? - Humanwave

Hoe kan ik verlof van een medewerker laten uitbetalen?

Wanneer je het opgebouwde verlof van een medewerker wil uitbetalen kan je dit doen door het verlof van de medewerker te verkopen. Hoe je dit verlof laat uitbetalen, lees je hier. Je kunt dit voor iedere werknemer doen, niet alleen de werknemers die uit dienst gaan.

Stap 1
Ga in het profiel van de medewerker in het linkermenu naar 'Planning'. Onder het tabblad 'Jaar', staat er naast 'Beschikbaar verlof' hoeveel verlof er nog beschikbaar is bij de medewerker.


Stap 2 
Druk op het plusteken rechts bovenin en kies daarna 'Verlof verkopen'. 
Het aantal uren/dagen die je verkoopt zal van het 'Beschikbaar verlof' af worden getrokken en het verlof wat ingevoerd is wordt als brutobedrag bij het salaris van de medewerker opgeteld.
Onder "Extra uren" vind je de uitbetaalde verlofuren terug. 

Goedkeuren en verwerken met het salaris door de HR-verantwoordelijke
Stap 1
Ben je zelf niet de Supervisor in Humanwave, dan komt de aanvraag voor het uitbetalen terecht bij de verantwoordelijke.  
Wanneer het kopen of verkopen wordt goedgekeurd, dan wordt deze klaar gezet onder 'Salaris'.
In het kopje 'Nog te doen' zie je nu 'Verlof kopen' staan bij de desbetreffende medewerker. Je selecteert het verzoek en klikt op 'Geselecteerde items afhandelen'.

Stap 2
Vervolgens kun je kiezen hoe je het gekochte verlof wilt afhandelen. Hier is het meest voor de hand liggend om dit te verrekenen via het salaris. Je kiest hier dus voor 'Betalen via salaris' en selecteert de betalingsperiode waar het bedrag moet worden ingehouden. Klik op 'Bewaar' om de wijziging op te slaan.

Stap 3
Na het opslaan van de wijziging klik je linksboven op 'Start'. Klik op het tabblad 'Mensen' en klik op de naam van de medewerker.

Stap 4
Klik bij de medewerker op het tabblad 'Arbeidsrelatie' en klik binnen de arbeidsrelatie op het tabblad 'Planning'.
Hier wordt onder andere het gekochte verlof van de medewerker op weergegeven.

  • Related Articles

  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe voer ik een medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...
  • Hoe kan ik zelf verlof kopen of verkopen?

   Het verkopen en kopen van verlof is een aanvraag en moet eerst goedgekeurd worden door je manager of leidinggevende. Niet alle bedrijven maken gebruik van het kopen en verkopen van verlof. Het is daarom handig om vooraf eerst bij je manager of ...
  • Hoe kan ik een specifiek persoon een notificatie laten ontvangen wanneer een medewerker ziek is?

   In Humanwave is het mogelijk om een notificatie naar een of meerdere personen te laten sturen wanneer de manager een ziekmelding beoordeeld heeft. Dit kan zeer handig zijn en komt vaker voor binnen organisaties waar de manager van de medewerker een ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...