Hoe maak ik een journaalpost over meerdere perioden?

Hoe maak ik een journaalpost over meerdere perioden?

Onder 'Rapporten', in het blok Financieel vind je het rapport 'Journaalposten'. 
Hier kun je aangeven over welke periode je de journaalposten wilt laden en hoe je de journaalpost gegroepeerd wilt hebben. 

Via de exports, download je de journaalpost makkelijk direct naar PDF, Excel of naar de documenten op organisatieniveau.


  • Related Articles

  • Hoe maak ik meerdere bedrijven (BV's) aan?

   In Humanwave bestaat de mogelijkheid om in je organisatie meerdere bedrijven aan te maken. Wanneer meerdere bedrijven onder één organisatie vallen hoef je niet voor elk bedrijf een nieuw Humanwave account aan te maken, maar kan je deze eenvoudig ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe verwijder ik een verzuimmelding?

   Het kan zijn, dat een verzuimmelding onjuist of dubbel is ingevoerd. Wanneer je een verzuimmelding uit het systeem wilt verwijderen, ga je als volgt te werk: Stap 1 Ga naar de planning van de medewerker. Wanneer deze niet op jaar opent, klik je naar ...
  • Hoe controleer ik een loonaangifte?

   Nadat je de loonaangifte hebt aangemaakt, dien je deze te controleren. Het is voor een juiste verantwoording naar de belastingdienst en aansluiting in je financiële boekhouding van belang dat de verschillende premies overeenkomen tussen de ...
  • Hoe maak ik een nihilaangifte of nulaangifte

   Wanneer je over een aangiftetijdvak geen loon en loonheffingen hoeft aan te geven, maar geen intrekking van de inhoudingsplicht hebt, dan moet je toch op tijd aangifte doen. Dit doe je door een nulaangifte of nihilaangifte te doen.  Nihilaangifte of ...