Hoe reken ik een netto bonus om naar een bruto bonus?

Hoe reken ik een netto bonus om naar een bruto bonus?

Wanneer je met een medewerker hebt afgesproken een netto bonus uit te keren, dan dien je dit om te rekenen naar een bruto vergoeding, zodat de bonus juist wordt uitbetaald. Bonussen en andere eenmalige uitkeringen worden altijd tegen bijzonder tarief verloond (Lees hier verder). In deze helpfile leggen wij uit hoe je dit doet.

Stap 1
Bepaal wat de netto vergoeding is welke je hebt toegezegd.

Stap 2
Ga na wat het bijzonder tarief is van de medewerker, dit is het belasting tarief wat moet worden geheven over bijzondere beloningen, zoals een bonus. Je kan het bijzonder tarief vinden op de loonstrook van de medewerker, in de instellingen belasting in de arbeidsrelatie of in het rapport: Bijzonder tarieven (helpfile: Waar vind ik de toegepaste percentages bijzonder tarief terug).

Stap 3
Bereken wat het bruto bedrag is. Dit doe je met behulp van de volgende formule:

bruto bonus = bedrag netto bonus * (1 / (1 - Bijzonder tarief in getal )

Meerdere bonussen? Laat excel voor je rekenen:
Haal het rapport 'Bijzonder tarieven" naar excel. Zet de netto bonusbedragen achter de naam van de medewerker aan wie de bonus is toegezegd. En pas de bovenstaande formule toe. 

Voorbeeld:
Stel je hebt een netto bonus toegezegd van 1.000 euro en het bijzonder tarief is 40,41% (2021), dan reken je als volgt het bruto bedrag uit 1000 * (1 / (1 - 0,4041) = 1.678,13 euro. 

Stap 4
Voeg het berekende bruto bedrag toe aan de arbeidsrelatie van de medewerker, of via het tabblad 'Mutaties' in het salarismenu.
Kies hiervoor het type bonus. Vul het bruto bedrag in en kies voor bewaar. 

Let op. Deze berekening kan alleen worden gemaakt voor bruto-netto berekeningen van het type bonus, waar het bijzonder tarief over wordt geheven. 
  • Related Articles

  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe verwijder ik een verzuimmelding?

   Het kan zijn, dat een verzuimmelding onjuist of dubbel is ingevoerd. Wanneer je een verzuimmelding uit het systeem wilt verwijderen, ga je als volgt te werk: Stap 1 Ga naar de planning van de medewerker. Wanneer deze niet op jaar opent, klik je naar ...
  • Hoe stel ik een loopbaanbudget in?

   Een loopbaanbudget gebruik je als je elke periode een bedrag wilt reserveren wat de medewerker kan opnemen om zijn kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren of zijn werk beter te kunnen doen. Een loopbaanbudget kan verplicht zijn vanuit de CAO. Het ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Hoe voer ik een salariswijziging door met terugwerkende kracht?

   Het kan voorkomen dat je een salariswijziging met terugwerkende kracht hebt. Dat wil zeggen, je hebt de maand al verloond maar het blijkt dat er toch een hoger salaris voor de medewerker moet worden uitbetaald. Voorbeelden : Je hebt de medewerker ...