Hoe stel ik een medewerker in die een jaar uren contract heeft? - Humanwave

Hoe stel ik een medewerker in die een jaarurencontract heeft?

Wanneer je met een medewerker een jaarurencontract afspreekt, spreek je een aantal uur af dat je verwacht dat de medewerker in dat jaar gaat werken.

Voorbeeld: 
Je spreekt met de medewerker een jaarurencontract af van 1000 uur, dan verwacht je dat de medewerker 1000 uur per jaar gaat werken. Hoe deze uren verdeeld worden, is niet van belang, zolang de uren maar gemaakt worden. 

Wanneer je een medewerker aan de hand van de jaar uren systematiek in wilt richten in Humanwave, zijn er twee zaken die van belang zijn:
 1. Allereerst moet je aangeven dat het contract van de medewerker een jaarurencontract is. Dit kan je aangeven wanneer je een nieuwe medewerker toevoegt, of een contract verlengd. Bij het 'Type arbeidscontract' kan je kiezen voor 'Jaar uren'.

 2. Vervolgens moet berekend worden hoeveel uur het aantal jaar uren omgerekend is naar weken. De salarisafspraak in de Arbeidsrelatie stel je namelijk in aan de hand van het aantal uur per week. In het geval van 1000 uur per jaar, zal het aantal uur per week 1000 / 52 (weken) = 19,23 uur per week zijn. Op basis van dit aantal uur zal de medewerker betaald worden zodat hij/zij elke maand kan rekenen op een vast maandloon. 
Aan het einde van het jaar kun je beoordelen of de medewerker inderdaad het aantal uur gewerkt heeft dat hij zou moeten en eventuele verschillen kunnen dan verrekend worden. 
  • Related Articles

  • Hoe voer ik een (nieuwe) medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe voer ik een medewerker in die twee functies heeft?

   Binnen Humanwave is het per medewerker mogelijk om 1 salarisafspraak toe te voegen in de arbeidsrelatie. Wanneer je een arbeidsovereenkomst heeft met een medewerker waarbij de medewerker 2 verschillende functies heeft met 2 verschillende salarissen, ...
  • Hoe handel je extra en/of minder gewerkte uren af?

   Je gebruikt Humanwave voor het uitbetalen van de salarissen en de medewerkers registreren de gewerkte uren in Humanwave. De medewerkers hebben de uren ingevoerd; je dient de uren af te handelen om de salarissen te betalen. In deze helpfile gaan wij ...
  • Hoe stel ik een medewerker in die oproepkracht is?

   Heb je nul-uurders (oproepkrachten) in dienst, dan kun je deze medewerkers verlonen via Humanwave. In deze helpfile zullen we toelichten hoe je oproepkrachten kunt toevoegen aan Humanwave en hoe je het contract voor deze medewerkers klaar zet.  ...