Hoe stel ik een medewerker in die een jaar uren contract heeft? - Humanwave

Hoe stel ik een medewerker in die een jaarurencontract heeft?

Wanneer je met een medewerker een jaarurencontract afspreekt, spreek je een aantal uur af dat je verwacht dat de medewerker in dat jaar gaat werken.

Voorbeeld: 
Je spreekt met de medewerker een jaarurencontract af van 1000 uur, dan verwacht je dat de medewerker 1000 uur per jaar gaat werken. Hoe deze uren verdeeld worden, is niet van belang, zolang de uren maar gemaakt worden. 

Wanneer je een medewerker aan de hand van de jaar uren systematiek in wilt richten in Humanwave, zijn er twee zaken die van belang zijn:
 1. Allereerst moet je aangeven dat het contract van de medewerker een jaarurencontract is. Dit kan je aangeven wanneer je een nieuwe medewerker toevoegt, of een contract verlengd. Bij het 'Type arbeidscontract' kan je kiezen voor 'Jaar uren'.

 2. Vervolgens moet berekend worden hoeveel uur het aantal jaar uren omgerekend is naar weken. De salarisafspraak in de Arbeidsrelatie stel je namelijk in aan de hand van het aantal uur per week. In het geval van 1000 uur per jaar, zal het aantal uur per week 1000 / 52 (weken) = 19,23 uur per week zijn. Op basis van dit aantal uur zal de medewerker betaald worden zodat hij/zij elke maand kan rekenen op een vast maandloon. 
Aan het einde van het jaar kun je beoordelen of de medewerker inderdaad het aantal uur gewerkt heeft dat hij zou moeten en eventuele verschillen kunnen dan verrekend worden. 
  • Related Articles

  • Hoe stel ik een medewerker in die oproepkracht is?

   Heb je nul-uurders (oproepkrachten) in dienst, dan kun je deze medewerkers verlonen via Humanwave. In deze helpfile zullen we toelichten hoe je oproepkrachten kunt toevoegen aan Humanwave en hoe je het contract voor deze medewerkers klaar zet. Nieuwe ...
  • Hoe voer ik een (nieuwe) medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen. Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • Op welke manieren kan ik het verlof instellen per medewerker (vaste uren)?

   Je kan het verlof op de verschillende manieren instellen per medewerker. Dit hangt af van de opbouw en van het type contract. In deze helpfile zal het vaste contract behandeld worden. Op zoek naar hoe je verlof kunt instellen voor de andere type ...