Hoe stelt je ATV in voor de jaarovergang

Hoe stel je ATV in voor de jaarovergang?

In de meeste ondernemingen zijn er afspraken gemaakt over hoe ATV saldi wordt verwerkt aan het einde van het jaar.

Scenario 1
De afspraak is meestal dat het ATV saldo 1:1 wordt overgenomen naar het nieuwe jaar.
Voorbeeld: een medewerker heeft nog 8 ATV uren uit het voorgaande jaar, dit betekent dat hij/zij begint met een ATV saldo van 8 uren in het nieuwe jaar.

Als je niets doet, past Humanwave deze regel automatisch toe.

Het kan echter zijn, dat je hier afwijkende afspraken over heeft gemaakt binnen de organisatie.

Scenario 2
Als de ATV uren opgemaakt dienen te worden, dan komen de openstaande uren te vervallen in het nieuwe jaar. Wanneer een medewerker met een negatief ATV saldo eindigt dan worden deze uren wel overgezet.
Voorbeeld 1: Een medewerker heeft aan het einde van het jaar nog 5 uur over. Zijn beginsaldo is 0 uur. Zijn uren uit het vorige jaar zijn komen te vervallen.
Voorbeeld 2: Een medewerker heeft aan het einde van het jaar nog -3 uur over. Zijn beginsaldo is dan -3 uur.

Scenario 3  
Vanuit het voorgaande jaar mogen maximaal X ATV dagen bij een voltijd dienstverband worden meegenomen. Het overige ATV wordt uitbetaald.
Bijvoorbeeld: Je hebt ingesteld dat een medewerker 3 uur mag meenemen en dat de rest wordt uitbetaald. 
Voorbeeld 1: Een medewerker heeft aan het einde van het voorgaande jaar een saldo van 10 uur en een fte van 1. Bij de jaarovergang wordt 3 uur aan het beginsaldo van het nieuwe jaar toegevoegd en 7 uur wordt klaargezet voor uitbetaling.
Voorbeeld 2: Een medewerker heeft aan het einde van het voorgaande jaar een saldo van 5 uur en een fte van 0,5. Bij de jaarovergang wordt 1,5 uur (=3*0,5) aan het beginsaldo van het nieuwe jaar toegevoegd en 3,5 uur wordt klaargezet voor uitbetaling.

Scenario 4
Vanuit het vorige jaar mogen maximaal X ATV dagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige ATV komt te vervallen.
Bijvoorbeeld: Je hebt ingesteld dat een medewerker 3 uur mag meenemen en dat  de rest komt te vervallen.
Voorbeeld 1: Een medewerker heeft aan het einde van het jaar een saldo van 10 uur en een fte van 1. Bij de jaarovergang wordt 3 uur aan het beginsaldo toegevoegd en 7 uur komt te vervallen.
Voorbeeld 2: Een medewerker heeft aan het einde van het jaar een saldo van 7 uur en een fte van 0,5. Bij de jaarovergang wordt 1,5 uur (=3*0,5) aan het beginsaldo toegevoegd en 5,5 uur komt te vervallen.

  • Related Articles

  • Hoe kan ik de bijtelling voor een leaseauto corrigeren?

   Wanneer je medewerker gebruik maakt van een leaseauto en voor dit gebruik geen verklaring 'geen privégebruik' heeft, dan moet je voor deze leaseauto bijtelling berekenen. Dit doe je aan de hand van de fiscale waarde en het bijtellingspercentage van ...
  • Hoe pas ik de vervaltijd van de ATV opbouw aan?

   Bij de instellingen van ATV, kun je aangeven na hoeveel jaar de opbouw moet komen te vervallen. Je kan hier kiezen voor 0 jaar (het verlof verloopt het huidige verlofjaar), 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar.  Stap 1 Ga via Start naar de Instellingen, en klik ...
  • Hoe wordt de verlof- en atv-opbouw berekend?

   Het verlof van medewerkers wordt in Humanwave per kalenderjaar berekend.  Wanneer het contract van een medewerker niet over een volledig kalenderjaar loopt, wordt de verlofopbouw berekend op basis van het aantal werkzame maanden binnen het ...
  • Plus min uren in de jaarovergang 2021 - 2022

   Plus/min uren worden alleen gebruikt bij bepaalde type contracten zoals jaaruren. Indien je geen gebruik maakt van plus/min uren is deze helpfile niet van toepassing voor jouw organisatie. Via de plus/min uren saldo wordt er gecontroleerd of de ...
  • Hoe stel ik de eindejaarsuitkering in?

   Een eindejaarsuitkering gebruik je als je elke periode een bedrag wilt reserveren en dit aan het einde van het jaar wilt uitbetalen (onafhankelijk van de winst cijfers). Een eindejaarsuitkering kan verplicht zijn vanuit de CAO of vanuit het contact ...