Hoe verwijder ik een salarisstrook? - Humanwave

Hoe verwijder ik een loonstrook?

Het kan voorkomen dat een loonstrook definitief wordt gegenereerd terwijl dit niet de bedoeling is. Bijvoorbeeld wanneer je de verkeerde periode selecteert en de loonstrook hierdoor voor een verkeerde periode gegenereerd wordt. De loonstrook die op definitief gegenereerd wordt staat nu bij de documenten van de medewerker en is in te zien door de medewerker. De loonstrook moet verwijderd worden, zodat de medewerker deze (foutieve) loonstrook niet meer kan zien. Hoe je dit doet, staat hieronder beschreven.

Stap 1
Ga naar de medewerker waarvoor een foutieve loonstrook gegenereerd is.

Stap 2
Ga naar de documenten van de medewerker door in het linkermenu op 'Documenten' te klikken.

Stap 3
Klik op de loonstrook die je moet verwijderen.

Stap 4
Klik rechts op 'Verwijderen'.Stap 5
De loonstrook is nu verwijderd.

Het is niet mogelijk om alle loonstroken bij alle medewerkers in 1x te verwijderen. 
Controleer daarom altijd alle gegevens zorgvuldig voordat je de loonstroken definitief genereerd. 
  • Related Articles

  • Hoe verwijder ik een verzuimmelding?

   Het kan zijn, dat een verzuimmelding onjuist of dubbel is ingevoerd. Wanneer je een verzuimmelding uit het systeem wilt verwijderen, ga je als volgt te werk: Stap 1 Ga naar de planning van de medewerker. Wanneer deze niet op jaar opent, klik je naar ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe kan ik een loonstrook bij een medewerker voegen?

   Het plaatsen van een loonstrook bij een medewerker gaat automatisch wanneer je de loonstroken als definitief genereert. Wanneer de loonstroken alleen als controle worden gegenereerd zijn deze niet zichtbaar voor de medewerker.   De definitieve ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Hoe voeg ik een salarismutatie toe op de loonstrook?

   Mutaties kunnen zowel vanuit het organisatiemenu als op medewerkersniveau toegevoegd worden aan de loonstrook van de medewerker. Beide werkwijzen worden omschreven.  Salarismutaties toevoegen vanuit het organisatiemenu Stap 1 Ga via Start naar ...