Hoe voeg ik de 30 procent regeling toe?

Hoe voeg ik de 30% regeling toe?

Wanneer je buitenlandse medewerkers in dienst hebt, maken deze mogelijk extra kosten. Je kunt de medewerker een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de kosten die de medewerker maakt. Dit heet de 30% regeling. Deze kun je samen met je medewerker aanvragen bij de Belastingdienst. 

Vanuit Humanwave adviseren wij je om vanaf het moment dat de 30% regeling is aangevraagd bij de Belastingdienst deze toe te passen op de medewerker in Humanwave.
 1. Waarom? Nagenoeg alle aanvragen worden toegewezen en een enkeling wordt afgewezen. Zo staat alles al goed wanneer de beschikking komt en hoef je niets meer aan te passen. Wanneer je de 30 % regeling met terugwerkende kracht moet toepassen kost dit je veel tijd en moeite. 
Wat zijn de voorwaarden voor het toepassen van de 30% regeling?
 1. De medewerker is bij jullie in loondienst;
 2. De medewerker beschikt over een specifieke deskundigheid;
 3. De medewerker voldoet aan de definitie van een 'ingekomen werknemer' (lees hier meer);
 4. Er is vanuit de belastingdienst een beschikking afgegeven dat de 30% regeling toegepast mag worden. 
Wetgeving rondom de 30%-regeling
 1. Heeft de werknemer op 1 januari 2021 meer dan 5 jaar gebruikgemaakt van de 30%-regeling? Dan stopt de regeling op die datum.
 2. Heeft de werknemer op 1 januari 2021 nog geen 5 jaar gebruikgemaakt van de regeling? Dan loopt de regeling door, totdat de maximale looptijd van 5 jaar is verstreken.

Stap 1
Als eerste moet je twee componenten toevoegen in de instellingen.
Ga via Start naar de Algemene instellingen van de organisatie en ga naar de kop 'Salaris'

Stap 2
Klik op het plusteken om een nieuw salariscomponent toe te voegen. 
 1. Selecteer bij salarisberekening: 'Inhouding 30 procent vergoeding'.
 2. Geef het component eventueel een andere omschrijving.
 3. Kies voor Bewaar om deze op te slaan.

Stap 3
Voeg het tweede salariscomponent '30 Procent vergoeding' toe, op dezelfde manier.
De componenten zijn toegevoegd. De inhouding kan aan het contract van de medewerker worden gekoppeld.

Stap 4
Ga naar de 'Arbeidsrelatie' van de desbetreffende medewerker

Stap 5
Onder de kop 'Afspraken' klik je op 'Voeg afspraak toe' om een nieuwe afspraak toe te voegen.

Selecteer de eerder aangemaakte 'Inhouding 30 procent vergoeding' (Of vermeld onder de gekozen omschrijving)
Selecteer Periodiek en daarna de periode. 
Voer bij Percentage 30 in. 
Kies voor Bewaar om de afspraak op te slaan. De 30% regeling is nu gekoppeld aan het contract van de medewerker en wordt automatisch berekend op de loonstrook.

  • Related Articles

  • Hoe voeg ik de PAWW bijdrage toe bij de medewerkers?

   Wanneer het PAWW component in de organisatie instellingen is toegevoegd, kan dit component toegevoegd worden aan de medewerker. Wanneer het component nog niet is toegevoegd, dien je eerst de stappen uit de helpfile Hoe maak ik het component PAWW ...
  • Hoe kan ik de bijtelling voor een leaseauto corrigeren?

   Wanneer je medewerker gebruik maakt van een leaseauto en voor dit gebruik geen verklaring 'geen privégebruik' heeft, dan moet je voor deze leaseauto bijtelling berekenen. Dit doe je aan de hand van de fiscale waarde en het bijtellingspercentage van ...
  • Hoe voeg ik verlofrecht toe aan een medewerker?

   Medewerkers met een verlofafspraak bouwen verlof op. Met uitzondering van stagiaires en DGA's hebben alle medewerkers recht op verlofopbouw, dus ook oproepkrachten. In het laatste geval wordt dit vaak direct uitbetaald (lees hier verder). Het kan ...
  • Hoe voeg ik verlof correcties toe?

   Het is in Humanwave mogelijk om verlof correcties toe te voegen. Je kan dit doen wanneer er aanpassingen aan het huidige verlofsaldo gemaakt moeten worden zonder dat de verlofopbouw aangetast dient te worden. Een verlofcorrectie wordt genoteerd als ...
  • Hoe voeg ik bedrijfsmiddelen toe?

   Het toevoegen van bedrijfsmiddelen kan je zowel op organisatieniveau als op medewerkerniveau doen. Dit wil zeggen dat je vanuit het profiel van de medewerker een bedrijfsmiddel kunt toevoegen, maar ook vanuit de organisatie. In onderstaande stappen ...