Hoe voeg ik verlof correcties toe?

Hoe voeg ik verlof correcties toe?

Het is in Humanwave mogelijk om verlof correcties toe te voegen. Je kan dit doen wanneer er aanpassingen aan het huidige verlofsaldo gemaakt moeten worden zonder dat de verlofopbouw aangetast dient te worden. Een verlofcorrectie wordt genoteerd als 'tijd-voor-tijd'. Per correctie kan je een notitie toevoegen, zodat je terug kan zien waar de correctie op gebaseerd is. Het toevoegen van verlof correcties kan je doen in de planning van de medewerker. Hoe je dit doet, wordt hier uitgelegd. 

Stap 1
Klik op de betreffende medewerker en ga vervolgens naar de planning van de medewerker.

Stap 2
Ga naar het tabblad 'Jaar' en klik op 'Acties' rechts bovenin.


Stap 3
Kies 'Correctie verlof'.

Stap 4
In het scherm dat verschijnt kan je de datum invoeren waarop de correcties worden ingevoerd. Bij 'Uren' kan je het totaal aantal verlofuren invoeren dat van het verlofsaldo wordt afgetrokken of bij het verlofsaldo wordt opgeteld. Ook kunt u hier een notitie toevoegen.

Stap 5
Het verlof dat toegevoegd is, wordt zichtbaar naast 'Extra uren' in het tabblad 'Jaar'.
  • Related Articles

  • Hoe kan ik het plus/min saldo corrigeren?

   Werk jij met plus/min uren omdat je een jaarurennorm hebt afgesproken met de medewerker? Dan is er grote kans dat er aan het einde van het kalenderjaar de plus/min uren verrekend moeten worden. In deze helpfile zullen we je uitleggen hoe je makkelijk ...
  • Hoe kan ik een vaste planning toevoegen/wijzigen bij een medewerker?

   Medewerkers met een vast aantal werkuren per week werken vaak ook in een vast rooster. Dit wil je natuurlijk overzichtelijk registreren bij deze medewerkers, zodat je bijvoorbeeld kunt inzien of er genoeg bezetting is. Ook kun je dan bijvoorbeeld ...
  • Hoe kan ik ATV rechten toevoegen in Humanwave?

   Hebben jouw medewerkers in jullie organisatie recht op ATV of ADV? Dit kun je in Humanwave naar wens instellen. ATV wordt op dezelfde manier berekend als het verlof: op basis van het voltijdrecht, het fte, en de contractduur. In deze helpfile zullen ...
  • Hoe stel ik onbetaald verlof in bij een medewerker?

   Het kan zo zijn dat een medewerker verlof wil opnemen, maar dat hij/zij hier niet voor betaald krijgt. Bijvoorbeeld omdat de medewerker geen beschikbare verlofuren meer over heeft. Hiervoor kan onbetaald verlof worden aangevraagd. Tijdens dit verlof ...
  • Hoe kan ik extra verlof toekennen aan medewerkers op basis van leeftijd?

   Afhankelijk van het CAO of arbeidsvoorwaarden kan er bepaald zijn dat medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd extra verlof opbouwen. Je kunt deze opbouw op basis van leeftijd instellingen in de verlofinstellingen van je organisatie. Dit gaat als ...