Hoe voer ik een collectieve vrije dag in? - Humanwave

Hoe voer ik een collectieve vrije dag in?

Een collectieve vrije dag is een dag die in Humanwave gezet kan worden voor alle (of een deel van de) medewerkers zodat er een vrije dag voor iedereen tegelijk wordt aangevraagd. Een medewerker hoeft deze dag niet zelf aan te vragen, de organisatie doet dit voor haar medewerkers.

Bijvoorbeeld: 
Goede Vrijdag of de vrijdag na Hemelvaart is in jullie organisatie een vrije dag. Deze dag is officieel geen wettelijke feestdag, maar sommige organisaties zijn dan dicht en medewerkers moeten vrij vragen voor deze dag. 

Stap 1
Ga op organisatieniveau naar het menu 'Verlof'.

Stap 2
Ga naar het tabblad 'Verlofmutaties'.

Stap 3
Kies 'Collectieve vrije dag'.

Stap 4
In het scherm dat verschijnt kan je instellen wanneer de medewerkers een vrije dag opnemen en voor welke bedrijven dit geldt. 

Stap 5
Wanneer je het data traject hebt ingesteld, kan je eventueel nog mensen uitvinken voor wie deze collectieve vrije dag niet van toepassing is. Wanneer je vervolgens op 'Bewaar' klikt zal de verlofdag bij al je medewerkers worden toegevoegd en zal dit van het verlofsaldo van de medewerker af gaan.

Let op!
Kijk voordat je een collectieve vrije dag of dagen gaat invoeren of er bij de medewerkers niet al verlof is aangevraagd voor dezelfde periode.

  • Related Articles

  • Verlof toepassen op sluitingsdagen

   Verschillende bedrijven hebben buiten de feestdagen sluitingsdagen gedurende het jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw of de dag na Hemelvaart. Deze dagen worden als feestdag toegevoegd zodat in de planning direct ...
  • Wettelijke verlofdagen van vorig jaar laten vervallen

   Een medewerker heeft recht op een minimaal aantal verlofdagen. Er is wettelijk vastgelegd dat dit minimaal 4 keer het aantal werkuren in een week is. Bij een werkweek van 40 uur komt dit uit op 160 uur wettelijk verlof. Alle extra uren die de ...
  • Hoe kan ik verlof goed- of afkeuren?

   Afhankelijk van de instellingen kun je verlof goed- en afkeuren. Als HR-verantwoordelijke met de rol van Supervisor of HR manager kun je altijd verlof goedkeuren wanneer de manager dit bijvoorbeeld nog niet heeft gedaan. De manager van de medewerker ...
  • Hoe kan ik meerdere verzoeken in één keer goed- of afkeuren?

   Medewerkers voeren dagelijks verschillende verzoeken in. Wanneer je organisatie groter is zal je op een dag meer verzoeken te verwerken krijgen en kost dit je meer tijd. Om het afhandelen van de verzoeken vlot te laten verlopen, kan je meerdere ...
  • Hoe kan ik repeterend (ouderschaps-, betaald ouderschaps-, aanvullend geboorte-) verlof aanvragen?

   Heb jij collega's die via een vast patroon voor een langere periode verlof op willen nemen? Bijvoorbeeld elke vrijdag een dag ouderschapsverlof. Dan kun je gebruik maken van repeterend verlof. Dit scheelt een hoop tijd wanneer een medewerker ...