Hoe voer ik een loonbeslag in? - Humanwave

Hoe voer ik een loonbeslag in?

Een loonbeslag wordt opgelegd als een medewerker zijn schulden niet kan of wilt betalen. Als werkgever ben je verplicht dit beslag in te houden op het loon. Er zijn hiervoor twee opties:
 1. Resterend bedrag: Er is sprake van een beslag vrije voet voor beslagene. Het resterende bedrag wordt overgemaakt naar de beslaglegger.
 2. Vaste bedrag: Elke maand wordt er een vast bedrag ingehouden op het salaris.
Loonbeslag invoeren
Je kan een loonbeslag invoeren in het profiel van de medewerker onder het kopje "Persoonlijk" in het blok 'Bankrekeningen'. 
Hier vind je de kop "Loonbeslagen", met het plusteken kun je een loonbeslag toevoegen. Wanneer je hier op klikt, opent er een nieuw scherm. Hieronder staat uitgelegd wat elke regel in dit scherm inhoudt.
 1. Type: Loonbeslag resterend bedrag of Loonbeslag vast bedrag. 
 2. IBAN, omschrijving, en ten naamstelling: de gegevens van de beslaglegger.
 3. In gebruik: deze vink je aan, wanneer het loonbeslag in gebruik is. 
 4. Bedrag:
  1. Bij een resterend bedrag: de beslagvrije voet.
  2. Bij een vast bedrag: de periodieke inhouding.
 5. Totaalbedrag: het totaal in te houden bedrag (indien het bedrag doorloopt, vul je hier 99999 in).
 6. Prioriteit: Dit hoef je alleen te vullen als een medewerker meerdere loonslagen heeft. Prioriteit 1 zal dan eerder worden afgehandeld dan prioriteit 2. Beslagen voor niet betaalde rekeningen hebben een lagere prioriteit dan beslagen voor achterstanden bij de zorgverzekering, sociale verzekeringsbank en de Belastingdienst.
 7. Betalingsreferentie: het dossiernummer van het beslag.
 8. De overige velden zijn de adresgegevens van de beslaglegger.
Kies voor bewaar om het loonbeslag op te slaan

Loonstrook herbereken en controleren
Na het invoeren van het loonbeslag of het aanpassen daarvan wordt de loonstrook direct herberekend. 
Draai een concept loonstrook en controleer of het loonbeslag juist is doorgevoerd. 

Wanneer alles klopt, en je maakt de loonstroken definitief voor de verloning, zal in het betaalbestand automatisch het loonbeslag overgemaakt worden naar de beslaglegger.
  • Related Articles

  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen. Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe voer ik een salariswijziging door met terugwerkende kracht?

   Het kan voorkomen dat je een salariswijziging met terugwerkende kracht hebt. Dat wil zeggen, je hebt de maand al verloond maar het blijkt dat er toch een hoger salaris voor de medewerker moet worden uitbetaald. Voorbeelden : Je hebt de medewerker ...
  • Hoe betaal ik een declaratie uit (met salaris module)?

   Nadat declaraties zijn goedgekeurd door de daarvoor aangewezen persoon kunnen deze worden uitbetaald. De goedgekeurde declaraties worden dan getoond in het menu 'Salaris' onder 'Nog te doen'. Stap 1 Ga via Start naar 'Salaris'. Het scherm opent op de ...
  • Hoe voer ik een (nieuwe) medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...