Hoe voer ik een medewerker in die twee functies heeft? - Humanwave

Hoe voer ik een medewerker in die twee functies heeft?

Binnen Humanwave is het per medewerker mogelijk om 1 salarisafspraak toe te voegen in de arbeidsrelatie. Wanneer je een arbeidsovereenkomst heeft met een medewerker waarbij de medewerker 2 verschillende functies heeft met 2 verschillende salarissen, dan dien je hier vooraf goed over na te denken hoe je dit administreert in Humanwave.

Je hebt twee opties:
 1. Het aantal uur per functie is vast afgesproken
 2. Het aantal uur per functie is niet bekend / op oproepbasis

Optie 1: Het aantal uur per functie is vast afgesproken
Wanneer de medewerker een vast aantal uur per functie werkt, dan kan je dit in 1 medewerker administreren. Het is belangrijk dat je een salarisafspraak maakt met het totaal aantal afgesproken uren. Dit is nodig voor de loonaangifte en eventueel de pensioendeclaratie. Daarnaast voeg je een extra component toe voor de aanvullende vergoeding in de andere functie. Hiervoor gebruik je component 'Bruto vergoeding'

De voordelen van deze optie:
 1. je hebt 1 medewerker in Humanwave
 2. de medewerker heeft 1 profiel en personeelsdossier met 1 verlofsaldo, krijgt 1 keer per periode een loonstrook, 1 jaaropgaaf etc.
 3. de medewerker kan de heffingskorting toepassen op het gehele salaris
Voorbeeld:
Medewerker werkt 30 uur per week, waarvan:
 1. 20 uur op de administratie met een salaris van 10 euro per uur; maandelijks is dat fulltime (40 uur) 1.733,33 euro en parttime (20 uur) 866,67 euro;
 2. 10 uur als management assistent voor 12 euro per uur; maandelijks is dat fulltime (40 uur) 2.080,- euro en parttime (10 uur) 520,- euro. 
Het fulltime salaris is berekend door het uurloon te vermenigvuldigen met 40 uur (bij 1 fte), daarna te vermenigvuldigen met 52 (weken per jaar) en uiteindelijk te delen door 12 (maanden). 

De medewerker werkt totaal 30 uur per week, je dient dus de salarisafspraak voor 30 uur in voeren, gebruik hiervoor de afspraak met het laagste uurtarief.
Het salaris voor 30 uur op basis van 10 euro wordt dan 1300,- euro
Het daadwerkelijk salaris voor de 2 functies samen is: 866,67 + 520,00 = 1386,67
Het verschil moet nog worden toegevoegd als bruto vergoeding: 1386,67 - 1300,00 = 86,67

Voeg de afspraak: 'Bruto vergoeding' Periodiek toe, zodat deze elke maand wordt berekend:


De arbeidsrelatie ziet er nu als volgt uit:


Het jaarloon voor het bijzonder tarief wordt vastgesteld op basis van de salarisafspraak. Deze dien je aan te passen in de instellingen belasting in de arbeidsrelatie van de medewerker. Wanneer je dit vergeet bestaat de kans dat er te weinig loonheffing wordt ingehouden over de bijzondere beloningen.

Deze medewerker ontvangt 1.300 + 86,67 = 1.386,67 euro bruto per maand. De medewerker ontvangt alleen vakantiegeld als extra salariscomponent. Het jaarloon is daarom het bruto loon plus vakantiegeld = 17.971,24 euro. Wanneer je het bedrag invult, zal het bijbehorende bijzonder tarief automatisch worden gekoppeld. 
Optie 2: Het aantal uur per functie is niet bekend / op oproepbasis
Wanneer beide functies of 1 van beide functies geen vaste uren heeft, dan is het niet mogelijk om dit in 1 medewerker te administreren. Dit komt omdat je in Humanwave maar met 1 salarisafspraak kunt werken per arbeidsrelatie en je het aantal uren dient door te geven in de loonaangifte en eventueel de pensioenaangifte. Je dient in dit geval de medewerker 2 keer aan te maken.

Je kunt bij de naam van de medewerker de functie toevoegen, dit is dan zichtbaar in het overzicht van medewerkers in Humanwave.

Dit doe je als volgt:
Ga naar het profiel van de medewerker, tabblad 'Persoonlijk' en voeg bij 'Naam' de functie toe.Wanneer je dit bij beide medewerkers heeft gedaan, ziet dit er zo uit in je overzicht van medewerkers.Je hebt de medewerker nu twee keer aangemaakt. Je gaat de medewerker daardoor ook twee keer verlonen. Om dit goed te laten gaan in de loonaangifte dien je bij 1 medewerker wijzigingen aan te brengen in de arbeidsrelatie en 'Instellingen belasting:
 1. Bij de medewerker waar je het hoogste salaris per maand verwacht: hier hoeft je de instellingen niet te wijzigen, Je laat hier de heffingskorting op 'Ja' staan en nummer inkomstenverhouding op '1'.
 2. Bij de andere medewerker waar je het laagste salaris per maand verwacht: hier dien je de instellingen belasting te wijzigen. 
Dit stel je als volgt in:
 1. Ga naar de arbeidsrelatie van het profiel medewerker waar je de instellingen belasting moet wijzigen. 
 2. Klik op het potlood achter het contract, en wijzig het nummer inkomstenverhouding naar 2; kies daarna voor 'Bewaar'


 1. Ga daarna naar de kop 'Instellingen belasting' en zet de heffingskorting uit. 
Adviseer je medewerker om inkomstenbelasting over het betreffende jaar te doen, om te berekenen of er nog loonheffing kan worden terug gevraagd aan de Belastingdienst.

Verder kan je de arbeidsrelaties inrichten zoals je dat gewend bent. Bij beide medewerkers voer je het uurtarief wat geldt voor de functie, het vakantiegeld, het verlof en eventuele andere afspraken.
Je kunt de uren nu per medewerker afhandelen. Met deze optie kan je uren per functie afhandelen, dus het daadwerkelijk aantal gewerkte uren uitbetalen tegen het ingestelde uurloon per functie.

Wees je ervan bewust dat de medewerker 2 verlofsaldi heeft, 2 loonstroken per periode ontvangt,  2 jaaropgaven ontvangt.
  • Related Articles

  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen. Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe wijzig ik de functie van een medewerker?

   Gaat jouw medewerker een andere functie bekleden vanaf een bepaalde datum? Dan wil je dit natuurlijk waarborgen. De functie kon je voorheen op twee plekken aanpassen, in het profiel "Over" en in de salarisafspraak. Dit kan nu vanaf 1 plek, netjes in ...
  • Hoe voer ik een (nieuwe) medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...
  • Hoe kan ik een functie toevoegen aan de organisatie?

   Als werkgever wil je duidelijk hebben welke functies er binnen jouw organisatie vervuld worden. In Humanwave heb je de mogelijkheid om deze functies toe te voegen, zodat je deze kunt instellen bij de medewerkers. In deze helpfile leggen wij uit hoe ...
  • Hoe voer ik een afwijkend aantal voltijd uren in bij een medewerker?

   Wanneer je binnen jouw organisatie op basis van CAO voltijd 38 uur werkt, is het mogelijk dat een medewerker toch een werkweek van 40 uren werkt volgens zijn contractafspraken. Dit afwijkend aantal voltijd uren is in te stellen en te koppelen aan een ...