Hoe voer ik een salaris wijziging door in de huidige of een toekomstige periode? - Humanwave

Hoe voer ik een salariswijziging door in de huidige of een toekomstige periode?

Wanneer een medewerker bruto meer gaat verdienen per maand, kun je dit wijzigen in het huidige contract van de medewerker. De salariswijziging voer je als volgt door: 

Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de betreffende medewerker.

Stap 2
Onder de kop Afspraken, klik je op het potlood achter de salarisafspraak. 

Stap 3
Kies voor 'Aanpassen afspraak vanaf een bepaalde datum' en klik op volgende. Belangrijk! Wanneer je kiest voor 'Huidige afspraak aanpassen', zal dit de geschiedenis overschrijven waardoor deze verloren gaat. Kies hier dus alleen voor wanneer de huidige afspraak foutief in het systeem staat. 
Voorbeeld: Er staat een salaris is van 1-1-2020 die je wilt aanpassen per 1-6-2020. Wanneer je kiest voor 'Huidige afspraak aanpassen' in plaats van 'Aanpassen vanaf een bepaalde datum', dan zal de volledige afspraak worden overschreven. De geschiedenis die tussen 1-1-20 en 1-6-20 gold is dan verloren.

Stap 4
Vul bij de datum de ingangsdatum van het nieuwe salaris in.
Vul bij 'Salaris FT' het nieuwe voltijds salaris in.
Indien je alleen het parttime salaris weet, vul het nieuwe parttime salaris in bij 'Salaris', de andere gegevens worden dan automatisch berekend.
Kies voor 'Bewaar' om de nieuwe salarisafspraak op te slaan.