Hoe voer ik met terugwerkende kracht contracten in? - Humanwave

Hoe voer ik met terugwerkende kracht contracten in?

Het is mogelijk om meerdere contracten in te voeren zodat je de personeelsdossiers van je medewerkers volledig krijgt. Denk aan contracten die de medewerker in het verleden in je onderneming heeft gehad of een opvolgend contract. In onderstaand stappenplan wordt uitgelegd hoe je contracten met terugwerkende kracht kunt invoeren. Let op; hierbij staat het laatste contract ingesteld vanaf de datum dat deze is ingegaan. 

Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker van wie je met terugwerkende kracht een contract wilt toevoegen.

Stap 2
Je krijgt een overzicht van het huidige en voorgaande contract(en) te zien. Klik rechtsboven op 'Contract toevoegen' om een historisch contract toe te voegen.


Selecteer 'Een ouder contract dat voor het huidige contract ligt'.
Je loopt nu vijf schermen door om het contract compleet te maken.

Een historisch contract is nu toegevoegd. Het is altijd mogelijk deze gegevens te wijzigen. Het verwijderen van een contract is echter niet mogelijk. Wil je toch dat een contract verwijderd wordt, neem dan contact op met onze helpdesk. 
  • Related Articles

  • Hoe voer ik een salariswijziging door met terugwerkende kracht?

   Het kan voorkomen dat je een salariswijziging met terugwerkende kracht hebt. Dat wil zeggen, je hebt de maand al verloond maar het blijkt dat er toch een hoger salaris voor de medewerker moet worden uitbetaald. Voorbeelden : Je hebt de medewerker ...
  • Kan ik verlonen met terugwerkende kracht?

   Nee. Om te voorkomen dat er inconsistenties in de boekhouding komen, is het in principe niet mogelijk om met terugwerkende kracht aanpassingen te maken in de salarissen nadat de loonperiode is afgesloten. Denk bijvoorbeeld aan salarisverhogingen of ...
  • Verlof uit het voorgaande jaar invoeren (met terugwerkende kracht)

   Wanneer een medewerker met terugwerkende kracht een verlofaanvraag indient uit het vorige jaar terwijl het huidige verlofjaar reeds geopend is, zal het beginsaldo dat in het huidige jaar weergeven wordt, worden aangepast. Het beginsaldo is namelijk ...
  • Hoe verwijder ik een contract?

   Contracten die in het verleden zijn toegevoegd zijn een onderdeel van het personeelsdossier. Wanneer contracten worden verwijderd kunnen gaten ontstaan in je personeelsadministratie, en dit is niet wenselijk.  Het verwijderen van een contract is om ...
  • Hoe verleng ik een contract van een medewerker?

   Wanneer het contract van een medewerker verlengd wordt, dient er in Humanwave een nieuw contract te worden toegevoegd. Zo houd je zicht op hoeveel tijdelijke contracten een medewerker heeft gehad en of deze eventueel al recht heeft op een vast ...