Hoe werkt een tijdelijke uitbreiding in combinatie met het salaris?

Hoe werkt een tijdelijke uitbreiding in combinatie met het salaris?

Een tijdelijke uitbreiding is een uitbreiding van het contract met aantal uur voor een bepaalde periode. De tijdelijke uitbreiding kan zowel positief als negatief worden toegepast. Een negatieve tijdelijke uitbreiding wordt vaak toegepast bij ouderschapsverlof of een langere periode van onbetaald verlofDeze helpfile gaat verder op de situatie dat de medewerker tijdelijk meer uren maakt. 

Deze wordt bij het basissalaris opgeteld. De formule waarmee het salaris tijdelijk verhoogd wordt zit als volgt in elkaar:

( aantal werkbare dagen dat de tijdelijke uitbreiding van toepassing is / aantal werkbare dagen in de maand) * fte in de tijdelijke uitbreiding * voltijd salaris

Voorbeeld 1:
Je hebt een medewerker die parttime 20 uur in de week werkt. In januari gedurende de jaarafsluiting vraag je of deze medewerker tijdelijk 8 uur meer in de week te werken.
De voltijd werkweek is 40 uur. Het fte in de tijdelijke uitbreiding is dus: 8 / 40 = 0,2. 
Je voegt in de arbeidsrelatie de afspraak "tijdelijk uitbreiding" toe van 8 uur lopende van 1 januari tot en met 31 januari.

Het salaris van de medewerker is voor 20 uur 1000 euro bruto ( en ( 1000 / ( 20 / 40 ) ) =  2000 euro voltijd salaris ).
Het salaris met de tijdelijke uitbreiding wordt dan:
1000 + ( ( 22 / 22 ) * ( 8 / 40 ) * 2000 ) = 1400 euro.

Voorbeeld 2: 
Je hebt een medewerker die parttime 20 uur in de week werkt. In de meivakantie is het wat drukker door dagjesmensen en vraag je deze medewerker tijdelijk een week 8 uur meer te werken van 1 tot en met 7 mei.
De voltijd werkweek is 40 uur. Het fte in de tijdelijke uitbreiding is dus: 8 / 40 = 0,2. 
Je voegt in de arbeidsrelatie de afspraak "tijdelijk uitbreiding" toe van 8 uur lopende van 1 mei tot en met 5 mei.

Het salaris van de medewerker is voor 20 uur 1000 euro bruto ( en ( 1000 / ( 20 / 40 ) ) =  2000 euro voltijd salaris ).
Het salaris met de tijdelijke uitbreiding wordt dan:
1000 + ( ( 5 / 23 ) * ( 8 / 40 ) * 2000 ) = 1086,96 euro.
  • Related Articles

  • Hoe ziet het Full Service Proces eruit?

   Wanneer je je salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en controle. In het Full Service Proces zal je optimaal samenwerken met onze Salaris Experts. De mutaties, concept loonstroken en ...
  • 10 veel voorkomende HR en Salaris situaties

   In de bijlage vind je een overzicht van 10 situaties welke veel voorkomen in de HR en salarisadministratie. In het document worden de volgende situaties besproken: De medewerker krijgt een verlenging van zijn contract - zie ook deze helpfile voor ...
  • Hoe betaal ik een declaratie uit (met salaris module)?

   Nadat declaraties zijn goedgekeurd door de daarvoor aangewezen persoon kunnen deze worden uitbetaald. De goedgekeurde declaraties worden dan getoond in het menu 'Salaris' onder 'Nog te doen'. Stap 1 Ga via Start naar 'Salaris'. Het scherm opent op de ...
  • Hoe verwerk ik onbetaald verlof in het salaris?

   Tijdens onbetaald verlof werkt de medewerker gedurende een langere periode niet of minder. Hierdoor ontvangt de medewerker dus ook geen of minder loon. Een voorbeeld van onbetaald verlof is een sabbatical, ouderschapsverlof of langdurig zorgverlof. ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...