Hoe werkt het gehele proces van het goedkeuren van documenten? - Humanwave

Hoe werkt het gehele proces van het goedkeuren van documenten?

In het dossier van de medewerkers kun je documenten uploaden, notities en sjablonen maken. Bij sommige type documenten kan er worden aangegeven dat het document eerst goedgekeurd moet worden. Goedkeuren van documenten doe je wanneer je graag wilt dat de betrokkene notie neemt van de inhoud van het document en daar vervolgens zijn goedkeuring op geeft. 

Wanneer je een document toevoegt aan het dossier van een medewerker waaraan meerdere mensen deel hebben genomen, wil je dat dit eerst goed gecontroleerd wordt alvorens het in het dossier verwerkt wordt. Een voorbeeld hiervan kan een beoordelingsgesprek zijn tussen manager en medewerker. Beide waren aanwezig bij het gesprek en daarom is het belangrijk dat beide het document goedkeuren dat aan het dossier van de medewerker komt te hangen. 

Stap 1
Voeg eerst een document toe aan het dossier van de medewerker dat goedgekeurd kan worden. Afhankelijk van het type document verschijnt de optie goedkeuren. Bij de volgende type documenten kan er gevraagd worden om goedkeuring: 
 1. Arbeidsvoorwaarden
 2. Functioneren en beoordelen
 3. In- en uitdienst
 4. Opleiding
 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan
 6. Resultaatafspraken
 7. Verlof
 8. Verzuimdossier
Stap 2
Vink de optie 'Goedkeuren' aan en kies vervolgens wie het document moeten goedkeuren.
Bewaar het document. 

Stap 3
Zodra het document is bewaard, zal het verzoek voor goedkeuring verstuurd worden naar de gekozen medewerkers. 
Vanuit de melding kan het document goedgekeurd worden door op de link te klikken van het document.Documenten die nog wachten op goedkeuring zijn te vinden in het menu 'Nog te doen' onder het tabblad 'Documenten'. Hier kan je ook zien wie dit betreffende documenten goed dient te keuren. 
  • Related Articles

  • Hoe ziet het Full Service Proces eruit?

   Wanneer je je salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en controle. In het Full Service Proces zal je optimaal samenwerken met onze Salaris Experts. De mutaties, concept loonstroken en ...
  • Hoe kan ik instellen wie in de organisatie wat kan goedkeuren?

   Voor het optimaal inzetten van je organisatie is een juiste goedkeuringsflow belangrijk. Wie is er verantwoordelijk voor het goedkeuren van welke aanvragen?  Er zijn drie mogelijke instellingen voor de goedkeuringsflow voor verlofaanvragen of het ...
  • Waar kan ik de documenten vinden die wachten op goedkeuring?

   Wanneer de documenten ter goedkeuring naar de managers en/of medewerkers gestuurd zijn, is het handig om in te kunnen zien welke documenten nog op goedkeuring wachten. Om dit inzichtelijk te maken, is er een extra tabblad gemaakt waar de documenten ...
  • Waar kan ik profielwijzingen goedkeuren?

   Wanneer een medewerker via de app zijn adres zelf aanpast, bijvoorbeeld omdat de medewerker gaat verhuizen, dan krijg je daar geen directe melding van binnen in Humanwave. Wel kan je deze aanvragen tot profielwijzigingen terugvinden. Totdat deze ...
  • Hoe werkt het rollen- en rechtenmodel?

   Behalve dat medewerkers hun eigen dashboard kunnen gebruiken, kan je in Humanwave instellen welke medewerker bepaalde gegevens mag inzien en/of wijzigen. Er zijn verschillende rechten die aan een medewerker verleend kunnen worden. In de bijlage vind ...