Hoe wijzig ik de pensioenbijdrage? - Humanwave

Hoe wijzig ik het vaste bedrag per maand aan pensioenbijdrage?

De pensioenregeling is afhankelijk van het pensioenfonds waarbij je bent aangesloten. In deze helpfile gaan wij uit van een regeling waarbij een vast bedrag per maand wordt ingehouden op het salaris van de medewerker voor de pensioenbijdrage. Het vaste bedrag per maand aan pensioenbijdrage kan in twee situaties wijzigen:
 1. Op 1 januari moet het vaste bedrag van de medewerkers opnieuw bepaald worden. 
 2. De medewerker gaat meer of minder uren per week werken en dat rekent door het salaris
In de eerste situatie zal het pensioenfonds op basis van de gegevens van vorig jaar de nieuwe vaste bedragen doorgeven. Wanneer een medewerker een ander salaris gaat verdienen na een wijziging van de contracturen, dan dien je deze wijziging door te geven aan het pensioenfonds waar je bent aangesloten. Het pensioenfonds zal het nieuwe vaste bedrag per maand doorgeven. 

In deze helpfile leggen wij uit hoe je de wijziging doorvoert. 

Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker bij wie de pensioensbijdrage gewijzigd moet worden. 

Stap 2
Onder het tabblad 'Afspraken' vind je de vaste maandelijkse bijdrage voor het pensioen. Klik op het potloodje achter de afspraak.Stap 3
Kies je voor 'Aanpassen vanaf een bepaalde datum'. Voeg de datum toe wanneer het nieuwe bedrag ingaat en het nieuwe bedrag, daarna klik je op 'Bewaar'. 
De pensioensbijdrage is nu gewijzigd. Indien er een opsplitsing is tussen pensioengedeelte werkgever en werknemer, dien je dit voor beide componenten aan te passen. 


  • Related Articles

  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...
  • Hoe wijzig ik een vaste onkostenvergoeding?

   Wanneer je medewerker een vaste maandelijkse onkostenvergoeding ontvangt, kan het zijn dat deze gedurende het contract wijzigt. Je hebt bijvoorbeeld een nieuw salaris afgesproken, waardoor de onkostenvergoeding komt te vervallen, of wordt verminderd. ...
  • Hoe kan ik vaste thuiswerkdagen aangeven de planning?

   Sinds COVID-19 is thuiswerken de 'norm'. Sommige medewerkers werken hele periodes thuis, andere kiezen voor vaste thuiswerkdagen. Uiteraard wil je weten waar jouw medewerkers zijn, of hoeveel dagen ze in de afgelopen maand naar kantoor zijn gekomen, ...
  • Hoe stel ik een vast bedrag reservering in?

   Een reservering vast bedrag betekent dat een medewerker aan het einde van het jaar; of een ander moment een vast bedrag krijgt uitbetaald (vermenigvuldigd met zijn fte). Je kunt dit component gebruiken voor bijvoorbeeld vaste bonussen of vaste ...
  • Op welke manieren kan ik het verlof instellen per medewerker (vaste uren)?

   Je kan het verlof op de verschillende manieren instellen per medewerker. Dit hangt af van de opbouw en van het type contract. In deze helpfile zal het vaste contract behandeld worden.  Op zoek naar hoe je verlof kunt instellen voor de andere type ...