Hoe wijzig ik de pensioenbijdrage? - Humanwave

Hoe wijzig ik het vaste bedrag per maand aan pensioenbijdrage?

De pensioenregeling is afhankelijk van het pensioenfonds waarbij je bent aangesloten. In deze helpfile gaan wij uit van een regeling waarbij een vast bedrag per maand wordt ingehouden op het salaris van de medewerker voor de pensioenbijdrage. Het vaste bedrag per maand aan pensioenbijdrage kan in twee situaties wijzigen:
 1. Op 1 januari moet het vaste bedrag van de medewerkers opnieuw bepaald worden. 
 2. De medewerker gaat meer of minder uren per week werken en dat rekent door het salaris
In de eerste situatie zal het pensioenfonds op basis van de gegevens van vorig jaar de nieuwe vaste bedragen doorgeven. Wanneer een medewerker een ander salaris gaat verdienen na een wijziging van de contracturen, dan dien je deze wijziging door te geven aan het pensioenfonds waar je bent aangesloten. Het pensioenfonds zal het nieuwe vaste bedrag per maand doorgeven. 

In deze helpfile leggen wij uit hoe je de wijziging doorvoert. 

Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker bij wie de pensioensbijdrage gewijzigd moet worden. 

Stap 2
Onder het tabblad 'Afspraken' vind je de vaste maandelijkse bijdrage voor het pensioen. Klik op het potloodje achter de afspraak.
Stap 3
Hier kies je voor 'Aanpassen vanaf een bepaalde datum', zo blijft de historie netjes bewaard. Voeg de datum toe wanneer het nieuwe bedrag ingaat en het nieuwe bedrag, daarna klik je op 'Bewaar'. 

De pensioensbijdrage is nu gewijzigd. Indien er een opsplitsing is tussen pensioengedeelte werkgever en werknemer, dien je dit voor beide componenten aan te passen.   • Related Articles

  • Hoe kan ik een vaste planning toevoegen/wijzigen bij een medewerker?

   Medewerkers met een vast aantal werkuren per week werken vaak ook in een vast rooster. Dit wil je natuurlijk overzichtelijk registreren bij deze medewerkers, zodat je bijvoorbeeld kunt inzien of er genoeg bezetting is. Ook kun je dan bijvoorbeeld ...
  • Hoe kan ik het salaris van een medewerker wijzigen?

   Het kan voorkomen dat het salaris van een medewerker verandert vanaf een bepaalde datum, zonder dat de andere afspraken veranderen. Bijvoorbeeld door een salarisverhoging of door een aanpassing in het aantal contracturen. Het salaris kan je in het ...
  • Hoe zet ik loonheffingskorting aan/uit?

   Het kan zijn dat de loonheffing bij een medewerker gedurende het contract aan- of uitgezet moet worden. Dit gebeurt altijd op het verzoek van de medewerker. Wanneer de loonheffingskorting aan- of uitgezet moet worden, dan is het hierbij wel ...
  • Op welke manieren kan ik het verlof instellen per medewerker (vaste uren)?

   Je kan het verlof op de verschillende manieren instellen per medewerker. Dit hangt af van de opbouw en van het type contract. In deze helpfile zal het vaste contract behandeld worden. Op zoek naar hoe je verlof kunt instellen voor de andere type ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...