Hoe wijzig ik een vaste onkostenvergoeding? - Humanwave

Hoe wijzig ik een vaste onkostenvergoeding?

Wanneer je medewerker een vaste maandelijkse onkostenvergoeding ontvangt, kan het zijn dat deze gedurende het contract wijzigt. Je hebt bijvoorbeeld een nieuw salaris afgesproken, waardoor de onkostenvergoeding komt te vervallen, of wordt verminderd. Of het kan voor komen dat het bedrag moet worden bijgesteld omdat je daar aannemelijk bewijs voor hebt. 

Hieronder wordt uitgelegd hoe je de onkostenvergoeding aanpast.

Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker bij wie je de vaste onkostenvergoeding wilt aanpassen. 

Stap 2
Onder het tabblad 'Afspraken' vind je de onkostenvergoeding. Klik op het potloodje achter de afspraak.Stap 3
Nadat je op het potlood hebt geklikt heb je 3 opties:
 1. Aanpassen vanaf een bepaalde datum;
 2. Huidige aanpassen;
 3. Historische toevoegen.

Situatie 1
Indien de onkostenvergoeding hoger of lager wordt vanaf een bepaalde datum, kies dan 'Aanpassen vanaf een bepaalde datum'. Op deze manier blijft de historie van de afspraken bestaan en gaat per de nieuwe datum de nieuw afspraak in. 
Nadat je op volgende hebt geklikt vul je de nieuwe startdatum in en het nieuwe bedrag.

Situatie 2
Indien de onkostenvergoeding niet langer van toepassing is, moet je het huidige component aanpassen. Klik op volgende en geef de einddatum van de vergoeding in en kies voor 'Bewaar'. 
Kies nooit voor verwijderen! Op deze manier verwijder je de historie en komen er inconsistenties in je HR- en salarisadministratie.

Let op: Wanneer je na de verloning achter komt dat de vergoeding had moeten stoppen, pas dan niet de afspraak aan met terugwerkende kracht. Dit veroorzaakt inconsistenties. Houdt de afspraken in de arbeidsrelatie altijd gelijk aan hoe is verloond. Kies de einddatum van de maand waarin de vergoeding nog is verloond, en voeg een inhouding toe voor deze maand om de vergoeding te verhalen op je medewerker. 
Dit geldt ook voor een wijziging in bedrag. Wanneer je na de verloning achter komt dat de vergoeding hoger of lager had moeten zijn, corrigeer dit dan met een inhouding in de volgende maand. 

Situatie 3
De laatste optie 'Historische toevoegen' kun je gebruiken wanneer je afspraken in het verleden wilt toevoegen, van vòòr de huidige afspraak. Op deze manier kan je historische afspraken vast leggen in Humanwave. 

  • Related Articles

  • Kan ik mijn profielfoto wijzigen?

   Medewerkers kunnen zelf niet hun eigen profielfoto wijzigen. Ze kunnen wel de profielfoto uploaden.  Vanaf de rol administratief hr medewerker kunnen gebruikers profielfoto's bij medewerkers instellen. 
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe verwijder ik een verzuimmelding?

   Het kan zijn, dat een verzuimmelding onjuist of dubbel is ingevoerd. Wanneer je een verzuimmelding uit het systeem wilt verwijderen, ga je als volgt te werk: Stap 1 Ga naar de planning van de medewerker. Wanneer deze niet op jaar opent, klik je naar ...
  • Hoe wijzig ik het vaste bedrag per maand aan pensioenbijdrage?

   De pensioenregeling is afhankelijk van het pensioenfonds waarbij je bent aangesloten. In deze helpfile gaan wij uit van een regeling waarbij een vast bedrag per maand wordt ingehouden op het salaris van de medewerker voor de pensioenbijdrage. Het ...
  • Hoe wijzig of verwijder ik een salarismutatie?

   Het wijzigen en verwijderen van mutaties is zowel op organisatie als medewerkersniveau mogelijk. Beide werkwijze worden in deze helpfile uitgelegd. Mutaties wijzigen of verwijderen vanuit het salarismenu van de organisatie  Het kan voorkomen dat je ...