Hoe wijzig of verwijder ik een salarismutatie? - Humanwave

Hoe wijzig of verwijder ik een salarismutatie?

Het wijzigen en verwijderen van mutaties is zowel op organisatie als medewerkersniveau mogelijk. Beide werkwijze worden in deze helpfile uitgelegd.

Mutaties wijzigen of verwijderen vanuit het salarismenu van de organisatie 
Het kan voorkomen dat je per ongeluk de verkeerde mutatie invoert. Wanneer je deze mutatie wilt wijzigen of verwijderen, kan je de volgende stappen volgen.

Stap 1
Ga via Start naar Salaris en klik door naar de kop Mutaties. 


Stap 2
Klik op het potlood op de mutatie te wijzigen of verwijderen. 

Wanneer je ervoor kiest een mutatie te verwijderen en de periode nog niet verloond is, zal de mutatie ook niet meer zichtbaar zijn op de loonstrook. 
Als je een mutatie verwijdert die doorgezet is vanuit het HR-proces, zoals flex-uren of een declaratie, dan wordt deze 'verwijdert' uit de periode en is deze weer terug te vinden onder de kop 'Nog te doen'.

Mutaties wijzigen of verwijderen op de loonstrook van de medewerker
Hoe je de componenten aanpast die op de loonstrook komen te staan, wordt hier uitgelegd.

Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de betreffende medewerker. 

Stap 2
Klik door naar de kop 'Berekeningen'.
Je krijgt de loonstrook van de huidige maand te zien. Mutaties kunnen alleen gewijzigd worden voor de huidige maand of toekomstige maanden. Het is niet mogelijk mutaties aan te passen in afgesloten periodes. 

Stap 3
Klik op het potloodje rechts van de mutatie die je wil wijzigen. Klik op het prullenbakje om de mutatie te verwijderen.
Mutaties wijzigen of verwijderen in de afspraken van de medewerker
Onder de Arbeidsrelatie van de medewerker onder de kop 'Afspraak' zijn de mutaties; historisch, huidige en toekomstige, ook terug te zien. 

Indien je op het potlood achter de afspraak klikt, krijg je drie opties:

Afspraak aanpassen vanaf een bepaalde datum: kies voor deze optie  als je de afspraak (en dus mutatie) vanaf een bepaalde datum wijzigen.
Voorbeeld: Een medewerker krijgt een aanpassing in de reiskostenvergoeding per 1 juni naar 100,00 euro, de huidige vergoeding is 124,00 euro. Je kiest voor dan voor aanpassen vanaf een bepaalde datum. In het volgende scherm vul je als begindatum 1-6 in en als bedrag 100,00 euro. De vergoeding van 124,00 euro krijgt een einddatum van 31-5. 

Huidige aanpassen: kies voor deze optie indien je een foutief bedrag hebt ingevoerd
Voorbeeld: Je heeft een inhouding van kantinekosten van 30,00 euro ingevoerd maar dit had 25,00 euro moeten zijn. De ingevoerde gegevens worden na bewaren overschreven.

Maak een historische afspraak aan: Wanneer er een afspraak in het verleden heeft gegolden en je deze wilt registeren.
Voorbeeld: De medewerker had van in het voorgaande jaar van 1-1 tot 31-12 een autovergoeding van 200,00 euro.

  • Related Articles

  • Hoe kan ik het salaris van een medewerker wijzigen?

   Het kan voorkomen dat het salaris van een medewerker verandert vanaf een bepaalde datum, zonder dat de andere afspraken veranderen. Bijvoorbeeld door een salarisverhoging of door een aanpassing in het aantal contracturen. Het salaris kan je in het ...
  • 10 veel voorkomende HR en Salaris situaties

   In de bijlage vind je een overzicht van 10 situaties welke veel voorkomen in de HR en salarisadministratie. In het document worden de volgende situaties besproken: De medewerker krijgt een verlenging van zijn contract - zie ook deze helpfile voor ...
  • Hoe kan ik het fte van een medewerker wijzigen als de medewerker meer of minder gaat werken?

   Het fte van een medewerker kan je in het contract wijzigen wanneer een medewerker meer of minder uren per week gaat werken. Hier hoef je niet direct een nieuw contract voor aan te maken. Wijzigt het fte wel tegelijkertijd met de contractverlening, ...
  • Hoe wijzig ik een vaste onkostenvergoeding?

   Wanneer je medewerker een vaste maandelijkse onkostenvergoeding ontvangt, kan het zijn dat deze gedurende het contract wijzigt. Je hebt bijvoorbeeld een nieuw salaris afgesproken, waardoor de onkostenvergoeding komt te vervallen, of wordt verminderd. ...
  • Hoe genereer ik definitieve loonstroken?

   Wanneer alle mutaties zijn doorgevoerd, en de loonstroken zijn gecontroleerd kun je de loonstroken definitief draaien. Wij raden je aan de loonstroken pas definitief te draaien nadat je de conceptstroken hebt gecontroleerd. Wanneer je de stroken ...