Hoe worden de grootboekrekeningen die gekoppeld zijn bij Koppel grootboekrekeningen gebruikt? - Humanwave

Hoe worden de grootboekrekeningen die gekoppeld zijn bij "Koppel grootboekrekeningen" gebruikt?

Binnen Humanwave werken we met salarisberekeningscomponenten. Deze berekeningscomponenten zijn voor de overzichtelijkheid onderverdeeld in groepen. Onder de kop 'Koppel grootboekrekeningen' koppel je de meest gebruikte grootboekrekeningen voor een groep. Je kunt per salariscomponent hiervan afwijken.

De volgende groepen worden onderscheiden:

 • Brutoloon: Alle bruto berekeningen die je alle perioden betaalt.
  Bijvoorbeeld: het salaris of een vaste bruto toeslag of inhouding.

 • Eenmalige betalingen: Alle bruto berekeningen die je eenmalig aan je medewerker verstrekt.
  Bijvoorbeeld: De uitbetaling van overwerk of de uitbetaling van een bonus of gratificatie.

 • Overige premies: Deze groep wordt gebruikt voor de pensioenpremies, overige werknemers en werkgevers premies.
  Bijvoorbeeld: WAO-gat premie of pensioenpremie.

 • Sociale premies: In deze groep koppel je de grootboekrekeningen die je gebruikt voor de sociale verzekeringen.
  Bijvoorbeeld: Werkhervattingskaspremie of Zorgverzekeringswet premie.

 • Belastingen: De afdracht van de loonbelasting.

 • Afdrachtsverminderingen: Speur- en ontwikkelingswerk, en zeevaart (indien van toepassing).

 • Reiskosten: Hier koppel je de grootboekrekening die je voor de netto reiskosten gebruikt (het onbelaste gedeelte).

 • Reiskosten belast: Hier koppel je de grootboekrekening die je voor de netto reiskosten gebruikt voor het gedeelte dat je boven de 21 cent per kilometer netto vergoedt. Deze kun je het beste op een aparte grootboekrekening zetten zodat je bij een controle door de belasting of de accountant op grootboekniveau alles kan verantwoorden.

 • Netto: Hier koppel je de grootboekrekeningen voor de netto inhoudingen en de overige netto vergoedingen die je onbelast mag verstrekken.

 • Netto belast (WKR): Hier koppel je de grootboekrekeningen voor de overige netto vergoedingen die je belast mag verstrekken en die je niet verhaalt op je medewerkers maar via de werkkostenregeling vergoed.

 • Betalingen: Op deze grootboekrekening worden de betalingen aan de medewerker geboekt.

 • Vakantiegeld: Op deze grootboekrekeningen worden de kosten van de vakantiegeldreserveringen geboekt en de reservering zelf. Bij het uitbetalen van het vakantiegeld wordt de reservering automatisch weer van de grootboekrekening afgeboekt. 

 • Overige reserveringen: Op deze grootboekrekeningen worden de kosten van de overige reserveringen geboekt en de reservering zelf. Bij het uitbetalen van de reservering wordt de deze automatisch weer van de grootboekrekening afgeboekt.
  Bijvoorbeeld: Eindejaarsuitkering. 
 • FinanciĆ«le boekingen: Deze grootboekrekening wordt gebruikt voor het boeken van kosten vanuit de financiĆ«le administratie in verband met de werkkostenregeling. Niet alle kosten komen uit de salarisadministratie maar deze zijn wel belast.
  Bijvoorbeeld: Een personeelsborrel of personeelsfeest buiten de deur.