Hoe wordt het salaris berekend voor iemand die gedurende de maand in dienst komt?

Hoe wordt het salaris berekend voor iemand die gedurende de maand in dienst komt?

Als iemand halverwege de maand in dienst komt, wordt het salaris automatisch naar rato omgerekend binnen Humanwave.
Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt:

(Aantal werkdagen in de maand dat de medewerker in dienst is / Aantal werkdagen in de maand) * Salaris.  

Voorbeeld I:
Een medewerker komt op 15 maart 2021 in dienst voor 40 uur in de week (1 fte).
Het voltijd salaris is 2300 euro per maand. Vanaf 15 maart zijn er 13 werkdagen.
In maart zijn er 23 werkdagen.
De berekening is dan als volgt: ( 13 / 23 ) * 2300 * 1 = 1300 euro.

Voorbeeld II:
Een medewerker komt op 24 mei 2021 in dienst voor 24 uur in de week (0,6 fte), 3 dagen in de week 
Voor 24 uur ontvangt de medewerker 1800 euro per maand. Vanaf 17 mei zijn er 8 werkdagen. 
In mei zijn er in totaal 21 werkdagen. Er wordt hier gekeken naar de volledige werkweek, ondanks dat de medewerker 3 dagen in de week zou werken. 
De berekening is dan als volgt: ( 8 / 21 ) * 1800 =  685,71 euro.