Hoe wordt het salaris berekend voor iemand die gedurende de maand uit dienst gaat?

Hoe wordt het salaris berekend voor iemand die gedurende de maand uit dienst gaat?

Als een medewerker halverwege de maand uit dienst gaat wordt zijn salaris automatisch naar rato omgerekend binnen Humanwave. Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt:

(Aantal werkdagen in de maand dat de medewerker in dienst is / Aantal werkdagen in de maand) * Salaris

Voorbeeld I:
Een medewerker gaat uit dienst op 7 mei 2021. 
Het salaris is 2100 euro. Tot vrijdag 7 mei zijn er 5 werkbare dagen. 
In mei zijn er 21 werkbare dagen. 
De berekening is dan als volgt: ( 5 / 21 ) * 2100 = 500 euro.

Voorbeeld II:
Een medewerker gaat uit dienst op 11 mei 2021. De medewerker werkte, 16 uur per week. 
Het salaris voor 16 uur is 920 euro. Tot dinsdag 11 mei zijn er 7 werkdagen. 
In mei zijn er 21 werkdagen. 
De berekening is dan als volgt: ( 7 / 21 ) * 920 = 306,67 euro.