Hoe wordt verlof op basis van gewerkte uren berekend? - Humanwave

Hoe wordt verlof op basis van gewerkte uren berekend?

In Humanwave kan je het verlof op verschillende manieren instellen. Wanneer je een medewerker hebt met een flexibel contract dan kan je Humanwave zo instellen dat het verlof ook flexibel wordt opgebouwd. Het verlof stel je dan in op basis van "Gewerkte uren". Over elk verloond uur wordt dan verlof opgebouwd. Deze instelling wordt vaak gebruikt voor medewerkers met oproepcontracten, min-max contracten, of jaaruren-contracten. 

Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker. 

Stap 2
Klik op het potloodje achter de verlofafspraak. 
Kies bij methode voor "Gewerkte uren"
En kies daarna voor Bewaar op de instelling op te slaan. Vervolgens kun je vanuit het overzicht in de arbeidsrelatie snel zien dat de verlofafspraak inderdaad is aangemaakt.Hoe wordt het verlof per uur berekend?
Om het verlof per uur uit te rekenen, gebruikt Humanwave de volgende formule:
Definitief fte = fte + herzien fte 

Waarin het zo wordt berekend:
Herzien fte = aantal extra gewerkte uren / (werkdagen in de maand * (uren per week/5))

Dan wordt de formule voor het definitief fte:
Definitief fte = fte + (aantal extra gewerkte uren / (werkdagen in de maand * (uren per week/5)))

Nu je de formule weet, kan je het verlof als volgt berekenen:

Voorbeeld
 1. Een medewerker heeft een fte van 0,5 bij een voltijd werkweek van 40 uur.
 2. In deze maand heeft de medewerker 10 extra uren gemaakt. 
 3. De maand heeft 22 werkbare dagen
De definitieve fte voor deze maand is dan: 
0,5 + ( 10 / (22 * (40/5))) = 0,5568

Verlofopbouw voor deze maand  = 0,5568 * (opbouw jaar / 12) 
Stel dat het verlofopbouw per jaar 200 uur (25 dagen) is, dan krijg je: 200 verlofuur / 12 maanden = 16,667 verlofuur per maand

De opbouw zonder extra gewerkte uren = 0,5 * (200/12) = 8,33
Het opgebouwde verlof voor de maand met 10 extra gewerkte uren is dan:
0,5568 * (200/12) = 9,28 verlofuren

Doordat er 10 extra uur is gewerkt is er dus 0,95 uur extra verlof opgebouwd (9,28 - 8,33).

Hoe wordt dit in Humanwave getoond onder verlofopbouw? 
Humanwave berekent dit automatisch wanneer de verlofafspraak juist is ingesteld in de arbeidsrelatie. Wanneer een medewerker net zoals in het voorbeeld, een minimaal aantal uren per week op contract heeft staan, dan wordt de verlofopbouw over deze uren voor de gehele contract periode al vooruit berekend. De extra uren worden zichtbaar zodra deze verwerkt zijn. 

Voorbeeld: 
 1. Een medewerker met een min-max contract, maakt minimaal 20 uur per week (0,5 fte).
 2. De medewerker is in dienst van 1 mei tot en met 31 december (8 maanden). 
 3. Het voltijd verlofrecht is 200 uur per jaar. 
 4. De verlofafspraak staat ingesteld zoals hierboven is aangegeven. 
Bij verlofopbouw onder planning vind je 66,67 verlofuren terug ( = 0,5 * ( ( 200 / 12 ) * 8 ) ). Dit is de verlofopbouw op basis van 20 uur per week tot het einde van het contract. 
Werkt de medewerker in een maand 10 uur extra, dan zal de verlofopbouw verhoogd worden met 0,95 uur. 
Maakt de medewerker geen extra uren? Dan blijft de verlofopbouw gelijk. De minimale uren zijn namelijk al vooruit berekend. 

Wanneer is de extra opbouw over gewerkte uren zichtbaar in het verlofsaldo van de medewerker?
Dit is afhankelijk van het feit of er wordt gewerkt met de module salaris.
Gebruik je alleen de HR module, dus geen salaris? Het saldo wordt bijgewerkt zodra de extra uren zijn afgehandeld naar 'uitbetalen'. Let op! De berekening wordt in de nacht gemaakt en is dus niet direct zichtbaar.  
Maak je wel gebruik van de module salaris? Dan wordt de extra opbouw bij het verlofsaldo opgeteld zodra de loonstroken definitief zijn gemaakt. 


  • Related Articles

  • Rapportage: Verlofopbouw over gewerkte uren

   In het rapport "Verlofopbouw over gewerkte uren" kun je terugvinden wat de verlofopbouw van een medewerker per maand is, en hoeveel extra uren de medewerker heeft gemaakt in die maand. Handig wanneer je flexibele krachten hebt, bijv. min-max'ers die ...
  • Hoe wordt de verlof- en atv-opbouw berekend?

   Het verlof van medewerkers wordt in Humanwave per kalenderjaar berekend. Wanneer het contract van een medewerker niet over een volledig kalenderjaar loopt, wordt de verlofopbouw berekend op basis van het aantal werkzame maanden binnen het betreffende ...
  • Hoe kan ik extra verlof toekennen aan medewerkers op basis van leeftijd?

   Afhankelijk van het CAO of arbeidsvoorwaarden kan er bepaald zijn dat medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd extra verlof opbouwen. Je kunt deze opbouw op basis van leeftijd instellingen in de verlofinstellingen van je organisatie. Dit gaat als ...
  • Hoe kan ik extra verlof toekennen aan medewerkers op basis van dienstjaren?

   Het verlof van medewerkers wordt in Humanwave berekend volgens de opbouw die is ingesteld in de organisatie of volgens individuele afspraken. Wanneer je bij een medewerker kiest voor verlofopbouw 'Volgens de organisatie', worden de gegevens gebruikt ...
  • Hoe werkt de verlofopbouw bij min/max contracten?

   De verlofopbouw bij mensen met een min/max contract werkt vaak anders dan bij mensen met een vast contract. Bij mensen met een vast contract wordt de verlofopbouw berekend aan de hand van de fte en het aantal maanden dat de werknemer werkzaam is tot ...