Hoe zit het Full Service proces in elkaar?

Hoe zit het Full Service proces in elkaar?

Het proces van het digitale formulier ziet er als volgt uit:

Jouw werkzaamheden

 1. Je maakt het formulier aan;
 2. Je word begeleid in het controleren:
  • Zijn de gegevens rondom contractverleningen, nieuwe medewerkers en medewerkers die uit dienst gaan compleet;
  • Zijn alle onkostendeclaraties goed gekeurd;
  • Is al het overwerk, zijn alle extra uren en andere tijdsmutaties beoordeeld?
 3. Je voert eventuele losse, eenmalige mutaties in (denk hierbij aan bonussen of inhoudingen voor verkeersboetes) die de Full Service salarisadministratie van Humanwave nog moet verwerken;
 4. Je controleert of de mutaties die je zelf hebt gemaakt al correct in Humanwave staan;
 5. Je stelt de betaaldatum in en stuurt het formulier door via Humanwave naar de Full Service salarisadministrateur van Humanwave.

Onze werkzaamheden 

 1. De Full Service salarisadministrateur controleert de wijzigingen en mutaties op basis van het formulier;
 2. Op basis van het formulier worden de proefstroken gemaakt en gecontroleerd;
 3. Wij sturen je de proefstroken en een vergelijking met de vorige salarisperiode. 

Nu ben je weer aan zet. Je controleert de proefstroken en kijkt of je echt geen mutaties bent vergeten. Afhankelijk van de controle maken we een tweede set proefstroken of we maken de salarisrun definitief. 


  • Related Articles

  • Hoe ziet het Full Service Proces eruit?

   Wanneer je je salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en controle. In het Full Service Proces zal je optimaal samenwerken met onze Salaris Experts. De mutaties, concept loonstroken en ...
  • Beste advies wat wij je kunnen geven (Humanwave HR + Full Service)

   De HR- en Salarisadministratie kenmerkt zich door veranderingen en mutaties die niet dagelijks plaatsvinden. Routine krijgen in zaken die niet veel voorkomen is daarom best lastig. Hoe zorg je er dan voor dat je 100% weet wat je doet in Humanwave en ...
  • Hoe werkt het gehele proces van het goedkeuren van documenten?

   In het dossier van de medewerkers kun je documenten uploaden, notities en sjablonen maken. Bij sommige type documenten kan er worden aangegeven dat het document eerst goedgekeurd moet worden. Goedkeuren van documenten doe je wanneer je graag wilt dat ...
  • Het Full Service IMCAV model

   Humanwave heeft een model ontwikkeld waarin zowel tekstueel als schematisch wordt weergegeven wat de stappen zijn voor een juiste verloning. In deze helpfile worden de stappen van dit model uitgelegd. De 5 stappen om foutloos te verlonen zijn: ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...