Hoe zorg ik dat bij nieuwe medewerkers het juiste personeelsnummer wordt genomen?

Hoe zorg ik dat bij nieuwe medewerkers het juiste personeelsnummer wordt genomen?

Je kan het volgende personeelsnummer wat gegenereerd wordt aanpassen in de Algemene instellingen op het tabblad Basis.
Onder personeelsnummer staat het laatst gebruikte nummer. Wil je vanaf een ander nummer doornummeren, dan vul je het nieuwe nummer in en druk je op Reset.

Bijvoorbeeld: in het onderstaande scherm is het laatste personeelsnummer 21, je wil dat dit 23 wordt.
Je vult dan bij personeelsnummer 23 in en drukt op 'reset' en 'bewaar'. De eerstvolgende medewerker die wordt aangemaakt krijgt personeelsnummer 24.  • Related Articles

  • Wat is een personeelsnummer en hoe pas ik deze aan?

   Binnen Humanwave krijgen medewerkers standaard een personeelsnummer. Dit nummer wordt getoond op overzichten en dient als extra identificatie van de medewerker. Het personeelsnummer wordt alleen gebruikt bij aangiften naar derde instanties. Die ...
  • Hoe zorg ik ervoor dat de reserveringen bij nieuwe medewerkers automatisch gekoppeld worden?

   Wanneer de reserveringen bij nieuwe medewerkers automatisch gekoppeld moeten worden, kan je dit op organisatieniveau instellen. Dit scheelt je werk, omdat je niet elke reservering per medewerker in hoeft te voeren. Hoe je dit instelt, staat hieronder ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...
  • Hoe voer ik een (nieuwe) medewerker in?

   Je kunt verschillende typen medewerkers invoeren. Humanwave ondersteunt behalve contracten met werknemers en stagiaires ook contracten/afspraken met externen zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP’ers. In deze helpfile wordt ...
  • Hoe ziet het Full Service Proces eruit?

   Wanneer je je salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en controle. In het Full Service Proces zal je optimaal samenwerken met onze Salaris Experts. De mutaties, concept loonstroken en ...