Informeren werknemer bij goedkeuring verlof - Humanwave

Informeren werknemer bij goedkeuring verlof

In sommige gevallen kan het handig zijn dat naast de persoon die verlofaanvragen goedkeurt, er ook nog iemand anders geïnformeerd wordt wanneer er een aanvraag is goedgekeurd.

Bijvoorbeeld 
Een medewerker dient bijzonder verlof in, en het gaat om onbetaald verlof. De manager keurt dit goed, maar voor een financieel correcte afhandeling is het ook belangrijk dat iemand van de HR hiervan op de hoogte wordt gehouden.

Wanneer dit is ingesteld krijgt de HR-medewerker een mail wanneer de aanvraag is goedgekeurd. Er gaat dus geen melding naar de HR-medewerker op het moment van aanvragen. Je kunt enkel medewerkers informeren die ook in Humanwave zijn opgevoerd. Niet-gekoppelde e-mailadressen kunnen niet op de informeerlijst gezet worden. 

Stap 1
Ga naar de 'Instellingen' via Start, en klik door naar het kopje 'Verlof en verzuim'.

Stap 2
Klik op het potloodje achter een van de verlof- en verzuimtypes, waarbij wie je een extra persoon wilt informeren over de goedkeuring. 

Stap 3
Selecteer onder 'Informeer' de gewenste medewerker die op de hoogte gehouden moet worden bij goedkeuring.
  • Related Articles

  • Hoe kan ik instellen wie in de organisatie wat kan goedkeuren?

   Voor het optimaal inzetten van je organisatie is een juiste goedkeuringsflow belangrijk. Wie is er verantwoordelijk voor het goedkeuren van welke aanvragen?  Er zijn drie mogelijke instellingen voor de goedkeuringsflow voor verlofaanvragen of het ...
  • Hoe kan ik verlof goed- of afkeuren?

   Afhankelijk van de instellingen kun je verlof goed- en afkeuren. Als HR-verantwoordelijke met de rol van Supervisor of HR manager kun je altijd verlof goedkeuren wanneer de manager dit bijvoorbeeld nog niet heeft gedaan. De manager van de medewerker ...
  • Nieuws: Wat moet je weten over het verlof?

   Verlof is bij de Wet Arbeid & Zorg en het Burgerlijk wetboek (artikel 7:634) geregeld. Daarnaast kunnen er afspraken staan de CAO en/of via de arbeidsovereenkomst. Zo heeft iedere werknemer recht op verlof. Ja, iedere werknemer, dus ook de ...
  • Hoe stel ik onbetaald verlof in bij een medewerker?

   Het kan zo zijn dat een medewerker verlof wil opnemen, maar dat hij/zij hier niet voor betaald krijgt. Bijvoorbeeld omdat de medewerker geen beschikbare verlofuren meer over heeft. Hiervoor kan onbetaald verlof worden aangevraagd. Tijdens dit verlof ...
  • Meer verlof voor de partner bij geboorte baby (geboorteverlof)

   Sinds 1 januari 2019 geldt dat medewerkers 1 week, eenmaal het aantal werkuren per week, geboorteverlof krijgen wanneer hun partner bevalt. Deze week mag direct worden opgenomen na de geboorte of gespreid over de eerste 4 weken na de geboorte van het ...