Inhouding WGA bij werknemers: weergave in journaalposten en loonaangiftes - Humanwave

Inhouding WGA bij werknemers: weergave in journaalposten en loonaangiftes

Aan het begin van het jaar ontvang je van de Belastingdienst een brief met daarin het Werkhervattingskas (Whk) premiepercentage. 
De gedifferentieerde Whk premie is een sociale premie die bestaat uit een premiecomponent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en een premiecomponent Ziektewet (ZW). De wet zegt dat je de helft van de WGA premie mag verhalen op de medewerker, dit kan eventueel door de CAO verboden worden.

De volgende onderdelen worden in deze helpfile besproken:
 1. Berekening inhouding WGA
 2. Hoe stel ik een inhouding van WGA premie in bij de medewerker?
 3. Hoe wordt de inhouding van de WGA weergegeven op de journaalpost en de loonaangifte?

Berekening inhouding WGA
In de berekeningen rekenen wij met de Whk premie zoals deze door de Belastingdienst verstrekt wordt. Je kan de helft van de WGA premie verhalen op de medewerker wanneer dit component gekoppeld is aan de medewerker.

Rekenvoorbeeld:
Het Whk premiepercentage voor een bedrijf is 0,95%. Hiervan is 0,66% WGA-lasten en 0,29% ZW lasten.
Van de WGA-lasten mag 50% verhaald worden op de medewerker. Dit is de helft van 0,66% = 0,33%

De inhouding van de WGA premie is een netto inhouding op het SV-loon van de medewerker. In het bovenstaande voorbeeld wordt er dus 0,33% van het SV-loon ingehouden op het netto loon van de medewerker als WGA premie.

Stel dat het SV-loon van een medewerker 3000 euro is. De inhouding van de WGA-premie wordt dan 0,33% * 3000 = 9,90 euro. Dit zal netto worden ingehouden op het loon van de medewerker en op de loonstrook van de medewerker verschijnen. 


Hoe stel ik een inhouding van WGA premie in bij de medewerker
Stel dat je de helft van de WGA premie wilt verhalen op de medewerker, dan dien je het volgende te doen:

Allereerst moet het percentage Whk in de algemene instellingen van de organisatie ingevoerd zijn. Dit percentage krijg je, zoals eerder vermeld, begin van het jaar toegestuurd door de Belastingdienst. 
De Whk premie kun je opvoeren in de bedrijfsspecifieke instellingen. 

Stap 1
Ga naar de instellingen op bedrijfsniveau. Klik door naar de kop 'Vaste loonafspraken'.

Stap 2
Via het plusteken kan je de vaste salarisafspraken koppelen. 
Kies voor een 'Netto inhouding' met de omschrijving 'WGA premie'. 

Stap 3
Het premiepercentage dat netto ingehouden dient te worden op het SV loon van de medewerker kan ingevoerd worden wanneer je achter de toegevoegde vaste loonafspraak op het potloodje klikt. Vervolgens kan je het percentage instellen. 

Stap 4
Wanneer je het component WGA premie bij alle medewerkers direct wilt koppelen, kan je deze hier toevoegen. Deze afspraken kunnen vervolgens gekoppeld worden aan alle actieve contracten die in Humanwave staan. Controleer voordat je de WGA premie koppelt aan de medewerker of de grootboekrekening juist staat ingesteld (grootboekrekening voor kosten afdracht premies). 


Hoe wordt de inhouding van de WGA weergegeven op de journaalpost en de loonaangifte?
Zoals eerder vermeld wordt de Whk premie door Humanwave berekend. Hier zit het volledige gedeelte van de WGA in. Wanneer je een deel van de WGA premie verhaalt op de medewerker, zal dit los op de journaalpost komen te staan op de grootboekrekening voor de kostenafdracht sociale premies. Wij hebben hiervoor gekozen omdat bij een verkeerd berekend WGA gedeelte dat verhaalt wordt op de medewerker, de loonaangifte hiervoor niet aangepast hoeft te worden. De afdracht van de Whk premie (inclusief het WGA gedeelte) wordt in de loonaangifte meegenomen, zodat de loonaangifte niet gecorrigeerd hoeft te worden wanneer er een foutje maakt wordt.


  • Related Articles

  • Loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapten en oudere werknemers

   Loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapten en oudere werknemers Met ingang van 1 januari 2018 zijn er vier loonkostenvoordelen (LKV). Dit zijn: LKV oudere werknemer LKV arbeidsgehandicapte werknemer LKV doelgroep banenafspraak en ...
  • Hoe stel ik een inhouding bij zorgverlof in?

   Wanneer er een medewerker met zorgverlof is, mag er 70% van het salaris worden doorbetaald. Dit betekent dat er dus 30% mag worden ingehouden. Als dit minder is dan het minimumloon, dan ontvangt de medewerker het minimumloon. Hoe je deze inhouding ...
  • Hoe maak ik een inhouding lunch aan?

   Je maakt de inhouding lunch als volgt aan: Stap 1 Ga naar de Algemene instellingen via Start en klik dan naar de kop 'Salaris'. Stap 2 Druk op het plusteken om het nieuwe component aan te maken: Kies bij salarisberekening: 'Netto inhouding'; Geef bij ...
  • Op welke manier kan ik salaris inhouden bij ziekte van een werknemer?

   Wanneer je in de contractafspraken van de medewerker hebt staan dat je bij ziekte minder betaalt, mag er salaris worden ingehouden. Andere opties zijn om deze ziektedagen in te houden van het verlof, ATV of plus-uren. Dit is per organisatie en per ...
  • Hoe stel ik het werkhervattingskas (Whk) percentage in?

   Binnenkort kun je een brief van de Belastingdienst verwachten met het nieuwe percentage voor de werkhervattingskas premie (Whk premie) voor 2024. In tegenstelling tot de overige sociale premies is het percentage voor deze premie verschillend per ...