Kan ik het mutatie formulier nog wijzigen?

Kan ik het mutatieformulier nog wijzigen?

Je hebt het mutatieformulier digitaal ingestuurd. De Salaris Experts ontvangen een seintje en zal je binnen 3 tot 5 werkdagen van de conceptstroken voorzien.

Indien je nog iets bent vergeten voor de huidige loonperiode, en de Salaris Expert is nog niet begonnen met je mutaties, dan is het mogelijk om het formulier nog te openen. Klik hier voor op 'Nieuwe revisie'. 
Deze knop vind je rechtsonder in het overzichtsmenu of wanneer je naar het tabblad onder 'Vinkje' gaat, onderaan het overzichtNadat je op 'Nieuwe revisie' heeft geklikt opent het digitale mutatieformulier, met de huidige gegevens zoals al eerder ingevuld. Je hebt nu weer onderaan elk tabblad de optie om het tabblad te 'Bewaren'. Je kan het formulier nu nogmaals doorlopen en opnieuw versturen.

Let op: Zodra de Salaris Experts is begonnen met je mutatieformulier, is het voor je niet meer mogelijk om op de 'Nieuwe revisie' knop te klikken. Indien het van belang is dat de revisie alsnog dient te worden meegenomen, dan kun je het beste contact op te nemen met onze support service. Je kan ook afwachten tot je de proefstroken hebt ontvangen. Bij controle van de proefstroken kan je de laatste mutaties nog doorgeven aan de Full Service salarisadministrateur, alvorens de stroken definitief worden gemaakt. 


  • Related Articles

  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Kan ik mijn profielfoto wijzigen?

   Medewerkers kunnen zelf niet hun eigen profielfoto wijzigen. Ze kunnen wel de profielfoto uploaden.  Vanaf de rol administratief hr medewerker kunnen gebruikers profielfoto's bij medewerkers instellen. 
  • Hoe kan ik het fte van een medewerker wijzigen als de medewerker meer of minder gaat werken?

   Het fte van een medewerker kan je in het contract wijzigen wanneer een medewerker meer of minder uren per week gaat werken. Hier hoef je niet direct een nieuw contract voor aan te maken. Wijzigt het fte wel tegelijkertijd met de contractverlening, ...
  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...
  • Hoe kan ik het plus/min saldo corrigeren?

   Werk jij met plus/min uren omdat je een jaarurennorm hebt afgesproken met de medewerker? Dan is er grote kans dat er aan het einde van het kalenderjaar de plus/min uren verrekend moeten worden. In deze helpfile zullen we je uitleggen hoe je makkelijk ...